Skoči do osrednje vsebine

S postopkom hladne reciklaže obnavljamo 3,4 km vozišča na regionalni cesti Stari trg–Brezovica

Na cesti R3-658/1433 med Starim trgom in Brezovico poteka sanacija vozišča na treh najbolj dotrajanih odsekih. Skupaj bo po postopku hladne reciklaže obnovljeno približno 3,4 kilometre vozišča.

Hladna reciklaža je postopek, pri katerem se odrezka celotno asfaltno vozišče in del kamnitega materiala, doda ustrezno količino drobljenca, v to vmeša vezivo (penjeni bitumen in cement) je okolju prijazen, saj niso potrebni odvozi in odlaganje izrabljenega materiala, potrebna je zgolj minimalna količina novih materialov, vse skupaj pa se izvaja s sodobnimi reciklažnimi napravami pri čemer je celotni reciklažni niz mogoče sestaviti na enem samem prometnem pasu. Tudi časovno je obnova vozišč s postopkom hladne reciklaže bistveno hitrejša, kar pomeni, da so zapore zaradi izvedbe del skrajšane na minimum.

Dela, ki jih izvaja CGP d.d. Novo mesto skupaj s partnerjem Trgograd d.o.o., nadzira pa jih DRI upravljanje investicij d.o.o., se prevešajo v sklepno fazo. Na vseh treh odsekih so že na novo urejene zaščite brežin oziroma položene zaščitne jeklene mreže. Na odseku med km 4.900 in km 6.800 v teh dneh poteka še zadnji del hladne reciklaže in pričenja s polaganjem nosilne plasti asfalta. Čeprav je bilo pri zaščiti brežin potrebno izvesti dodatne ukrepe (položiti več jeklenih mrež kot je bilo sprva predvideno), zaradi česar se je s hladno reciklažo pričelo kasneje kot predvideno s terminskim planom, izvajalec meni, da bodo vsa dela lahko izvedena v pogodbenem roku, to je do 13. 9. 2019.