Skoči do osrednje vsebine

Predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti Pince v Občini Lendava

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Lendava, volilni enoti 1, na območju volišča 002 - Pince - gasilski dom.

Volilna komisija Občine Lendava je 24. junija 2019 razpisala predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti Pince. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 1. julij 2019, volitve pa bodo v nedeljo, 1. septembra 2019.

Število volilnih upravičencev

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Lendava 01 - VOLILNA ENOTA 1 002 – Pince - gasilski dom 188