Skoči do osrednje vsebine

Povabilo lokalnim skupnostim k sodelovanju pri pripravah in izvedbi predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021

Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 znova predsedovala Svetu EU. To je odlična priložnost za krepitev ugleda in prepoznavnosti naše države z vidika uveljavljanja politik Slovenije v EU ter prednostnih nalog predsedovanja, pa tudi z vidika promocije. Za ustvarjanje dolgoročnih pozitivnih učinkov na različna področja delovanja države, predvsem pa na življenje ljudi in lokalnih skupnosti, smo se v Projektni skupini za koordinacijo priprav in izvedbo predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU lotili oblikovanja zasnove košarice mest, katerih cilj je dolgoročna vsestranska promocija Slovenije – na gospodarskem, turističnem, znanstvenem in drugih področjih.

Izhodišče zasnove in cilj košarice mest je izvedba podministrskih dogodkov tudi na različnih krajih po Sloveniji. Zasnova razlikuje med vodilnimi in spremljevalnimi destinacijami. Ključno merilo za opredelitev vodilnih destinacij bodo nastanitvene in konferenčne zmogljivosti, zaradi česar so ti kraji pretežno vnaprej pripravljeni. Spremljevalne destinacije pa bodo zagotavljale program z vsebinami iz naravne in kulturne dediščine oziroma znamenitosti, s kulturnega, promocijskega in gospodarsko-znanstvenega področja.

Lokalne skupnosti vabimo k sodelovanju, tako da predlagajo vsebine za zapolnitev spremljevalnih destinacij za izvedbo dogodkov v času predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021. Pri tem je zaželeno, da se lokalne skupnosti regijsko povežejo in pošljejo usklajene predloge, ki bodo kar najbolje izrazili njihove posebnosti. Vse prijave bo v skladu z zapisanimi merili obravnavala in ocenila strokovna žirija

Rok za oddajo predlogov je petek, 13. september 2019, na naslov: gp.kpv@gov.si.