Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Pivec na Koroškem

Slovenj Gradec, Dravograd - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je bila danes s sodelavci na delovnem obisku na Koroškem. V okviru obiska se je širše seznanila s stanjem in nekaterimi odprtimi zadevami, ki so problem ali ovira na področju kmetovanja, gozdarstva ali vplivajo na podeželje in njegov razvoj. Ministrica je sogovornikom podrobno prisluhnila ter ponudila nadaljnjo pomoč in reševanje odprtih zadev.

1 / 3

Ministrica dr. Aleksandra Pivec je obisk na Koroškem začela z obiskom na Mestni občini Slovenj Gradec, kjer jo je sprejel župan Tilen Kugler. V okviru obiska ji je predstavil nekatere aktivnosti in ključne načrt Mestne občine, dotaknili so se tudi nekaterih odprtih zadev s področja kmetijstva in gozdratsva.

Nadalje je ministrica obiskala Zavod za gozdove, OE Koroška, kjer so prikazali delovanje območne enote, izpostavili pa so tudi pretekle ujme, ki so prizadele tukajšnje gozdove in pustile posledice, med drugim tudi namnožitev podlubnikov. Ministrica se je nato sestala s predstavniki civilne iniciative za hmelj; na ministrico so naslovili težave, ki jih kot državljani doživljajo na področju kmetovanja s hmeljem oz. težavo s sobivanjem in bližino kmetijske dejavnosti bivalnemu okolju. Ministrica jim je pozorno prisluhnila ter pojasnila, da ne gre za enostaven primer, ki bi ga lahko rešili čez noč, saj vključuje veliko več dejavnikov in vključenih deležnikov, kot je mogoče predvideti na prvi vtis. Zato so se strinjali, da se glede te vsebine skliče bolj poglobljen in operativen sestanek, kjer bodo sedeli skupaj vsi, ki so vključeni v ta problem, s ciljem, da se poišče primerno rešitev za vse vključene strani.

Dr. Aleksandra Pivec je obiskala tudi Koroško kmetijsko zadrugo v Dravogradu. Direktorica zadruge je ministrici predstavila poslovanje zadruge in načrte. Ministrico je seznanila tudi z nekaterimi odprtimi zadevami, ki bi pomenilo boljše delovanje za zadrugo in njihove partnerje, med drugim tudi vzdrževanje zadružnih trgovin. Na sestanku so bili prisotni tudi predstavniki KGZS – kmetijsko svetovalne službe ter nekateri kmetje, ki so ministrico seznanili kako se konkretno kmetuje v tej regiji in jo opozorili na nekatere administrativne ovire, ki kmetom preprečujejo razvoj oz. nadaljnje aktivnosti, kjer je v ospredju težava pri postavitvi steklenjakov in kmetijskih objektov za normalno delovanje kmetije. Ministrica je dejala, da je tem problemom seznanjena in da se tudi z resornim ministrstvom poskuša iskati rešitve, da se odpravi te težave.

Ministrica je ob koncu obiskala Gozdno gospodarstvo SG, PE žaga, kjer so ji pokazali žago in jo seznanili z aktivnostmi in produkti, med katerimi so tudi lesene hiše. Dr. Pivčeva je obiskala tudi govedorejsko kmetijo Konečnik.