Skoči do osrednje vsebine

Zaključen projekt svetovanja makedonski administraciji za vzpostavitev pristopa LEADER

Ljubljana - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sklopu zadnje misije, ki je potekala od 26. do 28. junija, zaključilo svetovanje makedonski administraciji. Svetovanje je potekalo v sklopu priprav na izvajanje animacije LAS za izvajanje LEADER pristopa v Severni Makedoniji.

1 / 3

Projekt tehnične pomoči 2019 je rezultat nadgradnje uspešno izvedenega projekta tehnične pomoči iz leta 2018, s pomočjo katerega se je registriralo 13 LAS  (lokalnih akcijskih skupin) v Severni Makedoniji.

Za izvedbo ciljev projekta je bilo skupno angažiranih 5 strokovnjakov MKGP, ki so v sklopu treh misij podprli delovanje makedonske administracije, in sicer Direktorata za razvoj podeželja (organ upravljanja IPARD II na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in gospodarjenje z vodami Severne Makedonije), treh lokalnih akcijskih skupin (LAS) in nevladnih organizacij, ki so aktivne na podeželju Severne Makedonije.

Kot ključni rezultat projekta se je 27. junija izvedel prvi animacijski dogodek na temo animacije LAS-ov o LEADER projektih v Severni Makedoniji. Interaktivna delavnica se je odvijala v Kumanovem in je bila organizirana s pomočjo makedonskega ministrstva. Na delavnici so sodelovali predstavniki treh LAS-ov iz Makedonije ("ABER 2015", "OSOGOVSKI LISEC" in "POLOG LEADER"). V sklopu delavnice so se predstavniki LAS-ov seznanili z rezultati prvega razpisa za podelitev finančnih sredstev registriranim LAS-om iz nacionalnega proračuna 2019. S strani Slovenije so bili predstavljeni primeri dobrih praks in prenos znanj v sklopu priprave in izvedbe uspešnega projekta "Jem drugače in jem domače" in projekti sodelovanja na medregionalnem nivoju v sklopu CLLD. Na podlagi uspešno izvedene delavnice se je s strani makedonskih LAS-ov izrazil interes o nadaljnjem okrepljenem sodelovanju s slovenskimi LAS-i in pobuda o organizaciji študijskega obiska LAS-ov v Sloveniji v drugi polovici leta 2019.

Stroški strokovnjakov v sklopu treh misij se krijejo na podlagi podpisanega Sporazuma za izvedbo projekta bilateralne tehnične pomoči Republike Slovenije v Makedoniji pri Poglavju 11. »Krepitev makedonske administracije za animacije Lokalnih Akcijskih Skupin in vzpostavitve  strukture mreženja za razvoj podeželja v sklopu predpristopne pomoči IPARD II.« s strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.