Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela razrez proračunskih odhodkov za leti 2020 in 2021

Vlada je na današnji seji sprejela razrez proračunskih odhodkov po posameznih proračunskih uporabnikih. Zgornja meja dovoljenih odhodkov državnega proračuna je v skladu s sprejetim javnofinančnim okvirjem za leto 2020 določena pri 10,45 milijarde evrov, za leto 2021 pa pri 10,46 milijarde evrov. Vlada proračun pripravlja z mislijo na blaginjo in stabilnost, upoštevala pa bo tudi fiskalno pravilo.

Minister stoji za govorniškim pultom in pojasnjuje na vladi sprejete odločitve. V ozadju je pano z napisom Vlada Republike Slovenije.

Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj | Avtor Tamino Petelinšek, STA

Vlada je poleg razreza proračunskih odhodkov sprejela tudi osnutek Proračunskega memoranduma za leti 2020 in 2021, ki predstavlja temeljni okvir za pripravo proračunov za prihodnji dve leti. Poleg tega je določila tudi terminski načrt priprave predloga proračunov za leti 2020 in 2021.

Proračunski uporabniki morajo predloge finančnih načrtov pripraviti do 29. avgusta. Vlada jim je ob tem med drugim naložila, da načrtujejo pravice porabe v obsegu, ki omogoča izpolnitev vseh zakonskih obveznosti, da načrtujejo pravice porabe za tiste prevzete obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 oziroma 2021 in da načrtujejo svoje aktivnosti predvsem v tiste vrste investicij, ki predstavljajo največji multiplikator za gospodarsko rast.

Državni proračun za leto 2020 omogoča za 290 milijonov evrov višje izdatke, kot so določeni z rebalansom proračuna za 2019, v letu 2021 pa ostajajo na približno enaki ravni oziroma se povečujejo za pet milijonov evrov. To bo omogočilo izvajanje zakonskih obveznosti in zavez iz dogovora glede plač v javnem sektorju ter porabo EU sredstev skladno s sprejetimi dokumenti. Ne omogoča pa to dodatnih povečanj ali novih obveznosti, ne da bi hkrati sprejeli ukrepe za primerljivo zmanjšanje izdatkov. S tem zagotavljamo spoštovanje fiskalnega pravila.

Prioritete vlade pri pripravi proračuna se osredotočajo na razvojne projekte, socialo in plače. Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj je ob tem dodal: »Mislimo na blaginjo in stabilnost. Držimo se zakona in fiskalnega pravila. Prekomerni porabi smo rekli odločen NE.« Proračunski presežek je za leto 2020 predviden v višini 0,8 % BDP, leta 2021 pa se bo povzpel na 1,2 % BDP. Javnofinančni presežek za leto 2020 je medtem načrtovan v višini 1 % BDP, za leto 2021 pa v višini 1,1 % BDP.