Skoči do osrednje vsebine

Nadomestne volitve v Občinski svet Občine Braslovče

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Braslovče, volilni enoti 1, ki obsega naselja Letuš, Podgorje pri Letušu, Parižlje, Topovlje in Male Braslovče.

Občinska volilna komisija Občine Braslovče je 27. junija 2019 razpisala nadomestne volitve v Občinski svet Občine Braslovče. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 3. julij 2019, volitve pa bodo v nedeljo, 29. septembra 2019.

Število volilnih upravičencev

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število volivcev
Braslovče 01 - VOLILNA ENOTA 1 001 - Občina Braslovče 226
Braslovče 01 - VOLILNA ENOTA 1 002 - Gasilski dom Parižlje 722
Braslovče 01 - VOLILNA ENOTA 1 008 - Kulturni dom Letuš 813
Skupaj 1761