Skoči do osrednje vsebine

Minister v Poznanju: Sodelovanje z Zahodnim Balkanom ostaja ena naših prednostnih nalog

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je danes, 4. julija 2019, udeležil ministrskega srečanja držav Zahodnega Balkana v okviru Berlinskega procesa v Poznanju na Poljskem. Glavne teme so bile nezakonite migracije, preprečevanje tihotapljenja in trgovine z ljudmi ter tihotapljenja prepovedanih drog. Pred tem se je srečal tudi s poljsko kolegico, ministrico za notranje zadeve in upravo, Elźbieto Witek.

Na delovnem kosilu so ministri razpravljali o ključnih izzivih, povezanih z migracijami, s katerimi se srečuje regija Zahodnega Balkana. Strinjali so se, da gre za kompleksen pojav, s katerim se nobena država ne more sama soočati, in opozorili na pomembnost političnega konsenza in regionalnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu. Ministri držav iz regije so opozorili na problem tihotapljenja in zlorab azilnih sistemov, ki pomenijo veliko obremenitev za njihove varnostne in administrativne sisteme. Večkrat je bila omenjena tudi izjava EU-Turčija in sodelovanje z državami izvora, ki predstavljajo pomemben del celovite in trajne rešitve. Vsi udeleženci so zagotovili zavezanost k nadaljevanju boja proti organiziranim kriminalnim združbam in okrepitev političnega in operativnega sodelovanja.

V razpravi o sodelovanju na področju varnosti s poudarkom na preprečevanju trgovine z ljudmi in tihotapljenja prepovedanih drog je minister Poklukar izpostavil geografsko umeščenost Slovenije med EU in Zahodni Balkan, kar prinaša pomembne varnostne izzive. Slovenska policija in druge varnostne službe tem pojavom namenjajo veliko pozornosti. »Slovenska policija je tako pred kratkim razbila organizirano kriminalno združbo, ki je na ozemlju Slovenije in EU preprodajala prepovedane droge, in zasegla več kot 300 kilogramov zelo čistega heroina.«

Minister je pri tem izpostavil odlično sodelovanje s policijami v regiji. »Naše ministrstvo že vse od osamosvojitve Slovenije gradi partnerske odnose z državami Zahodnega Balkana. Ena ključnih platform, ki naslavlja regionalne izzive na politični ravni je Brdo proces. V njenem okviru smo razvili dve pomembni iniciativi na Zahodnem Balkanu - za boj proti terorizmu in za integrativno upravljanje notranje varnosti, ki sta se v praksi izkazali za zelo učinkoviti,« je povedal.

Pri preprečevanju trgovine z ljudmi Slovenija dejavno sodeluje z državami Jugovzhodne Evrope. V okviru Brdo procesa smo uspešno razvili koncept skupnih preiskovalnih skupin in ustanovili neformalno mrežo koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi, ki uspešno deluje od leta 2010.

»Sodelovanje z Zahodnim Balkanom ostaja ena naših prednostnih nalog. Še naprej si moramo prizadevati za nadaljnje sodelovanje in obojestransko zaupanje ter ohranjati stalno in odprto komunikacijo. Le tako se bomo lahko ustrezno in hitro odzivali na prihodnje varnostne izzive,« je sklenil minister Poklukar.

Ministri so se strinjali, da je boj proti organiziranim kriminalnim združbam mogoč le z neprestanim prilagajanjem organov preprečevanja, odkrivanja in pregona novim metodam delovanja, razvoju tehnologije in novih grožnjam. Te združbe ne poznajo geografskih meja, zato je nujna zanesljiva in ažurna izmenjava informacij med državami, temelječa na medsebojnem zaupanju. Vzpostavitev in ohranitev tega je naloga ministrov, k temu pa pomembno prispevajo srečanja, kot je bilo današnje.

Dvostransko srečanje s poljsko notranjo ministrico

Ob robu ministrske konference se je minister Poklukar srečal s poljsko kolegico, ministrico za notranje zadeve in upravo, Elźbieto Witek. Govorila sta predvsem o migracijski situaciji v regiji.

Minister je opozoril, da se Slovenija sooča s povečanim številom nezakonitih prehodov državne meje, posledično pa se povečuje tudi število prošenj za mednarodno zaščito. »Kljub temu položaj ostaja v celoti pod nadzorom, kar je v veliki meri zasluga slovenske policije, ki nadzira zunanjo schengensko mejo

Ministra sta se dogovorila, da si bosta prizadevala za nadaljnjo krepitev sicer že zdaj zelo dobrega sodelovanja.