Skoči do osrednje vsebine

Minister Purič na konferenci Sistemsko oblikovanje za krožne politike

Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Iztok Purič je na Brdu pri Kranju nagovoril udeležence konference Sistemsko oblikovanje za krožne politike, ki smo jo v okviru projekta Retrace gostili Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko s partnerji. Gre za zaključni dogodek projekta, ki ga s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj podpira program Interreg Europe.

V Evropi smo si zastavili ambiciozen cilj, da do leta 2050 dosežemo neto ničelne izpuste toplogrednih plinov, kar bo mogoče le z inovativnim sistemskim pristopom. Minister Purič je povedal, da se Vlada Republike Slovenije tega dobro zaveda, zato je sprejela okvir za pripravo dolgoročne podnebne politike. »V pripravi je tudi Nacionalni podnebno energetski program, nizkoogljično krožno gospodarstvo pa je opredeljeno tudi v Strategiji razvoja Slovenije 2030 kot eden izmed 12 razvojnih ciljev. Prehod v krožno gospodarstvo zahteva dobro premišljen pristop k oblikovanju politik, tudi zato se naša služba zadnja leta intenzivno vključuje v projekte evropskega teritorialnega sodelovanja, v okviru katerih potekajo izmenjave dobrih praks,« je poudaril in izrazil veselje, da se zaključni dogodek projekta Retrace odvija v Sloveniji.

Udeležence so uvodoma nagovorili tudi italijanski veleposlanik Paolo Trichilo in izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Samo Hribar Milič, ki je izpostavil pomen Slovenske strategije pametne spacializacije. Direktor programa Interreg Europe Erwin Siweris je projekt Retrace izpostavil kot primer dobre prakse. Poudaril je, da je program Interreg Europe pomemben finančni instrument, s pomočjo katerega lahko mesta in regije ustrezno prilagajajo regionalne razvojne politike.

Na ravni EU in posameznih držav alternativne pristope oblikovanja politik na področju ogljične nevtralnosti in snovne učinkovitosti razvijajo tudi v t. i. laboratorijih politik. Alessandro Rancati iz Laboratorija EU politik je predstavil osnovni pristop in namen delovanja njihovega laboratorija, kjer se z namenom oblikovanja boljših politik osredotočajo na predvidevanje prihodnosti in vedenjskih vzorcev ter na sistemsko oblikovanje. Dr. Harry Lehmann iz nemške agencije za okolje je predstavil, kako po poti snovne učinkovitosti s končnim ciljem podnebne nevtralnosti stopajo v Nemčiji.

Predstavnica vodilnega partnerja Politecnico di Torino Silvia Barbero je predstavila rezultate projekta Retrace in poudarila, da si partnerji skozi projekt prizadevajo prispevati k izboljšanju regionalnih in nacionalnih politik ter strateških okvirjev na področju krožnega gospodarstva. Na dogodku so bile predstavljene tudi številne dobre prakse tako na ravni podjetij kot na ravni izboljšanja politik. Med njimi je tudi slovenski primer Centra za kreativnost, ki deluje v okviru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. Izpostavili so projekt Creative & Circular, v sklopu katerega so izbirali projekte, ki sledijo načelom krožnega oblikovanja.

Predstavitve:

Program Interreg Europe: State of Play, Erwin Siweris
Retrace project, dr. Silvia Barbero (Politecnico di Torino)

Designing a resource efficient pathway - towards a greenhouse gas neutral Germany, dr. Harry Lehmann (Umweltbundesamt Deutschland)
CIrCular Economy platfoRm for eurOpeaN priorities strategic agEnda - CICERONE project, dr. Rebeka Lukman Kovačič (Univerza v Mariboru)

Sistemic design for Circular policy - Piedmont Bioeconomy Platform, Tiziana Dell'Olmo
Ikos project, Marion Besse
Circular and Creative, Mika Cimolini (Center za kreativnost)
Circular Bilbao Bizkaia, Ander Muñoz (Beaz Bizkaia)
Improving funding schemes for fostering Circular Economy in Romania, Gabriela Bobean (Nord-East RDA)

Več o projektu Retrace