Skoči do osrednje vsebine

Emisije CO2 iz pomorskega prevoza

Unija je tudi na področju ladijskega prevoza sprejela ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Emisije ogljikovega dioksida se spremlja za ladje z bruto tonažo 5000 ali več.

Ladji preveritelj izda listino o skladnosti, ki potrjuje, da je ladja v določenem poročevalnem izpolnjevala zahteve iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju. 

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo preverja skladnost izvajanja določil Uredbe v postopkih najavljanja prihoda ladij in ob vsakem inšpekcijskem pregledu.

Podatki o emisijah