Skoči do osrednje vsebine

Nadomestne volitve člana sveta Krajevne skupnosti Šalamenci v Občini Puconci

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Puconci, volilni enoti naselja Šalamenci.

Volilna komisija Občine Puconci je 28. junija 2019 razpisala nadomestne volitve člana sveta Krajevne skupnosti Šalamenci. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 28. junij 2019, volitve pa bodo v nedeljo, 1. septembra 2019.

Število volilnih upravičencev v Krajevni skupnosti Šalamenci

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Puconci 01 - VOLILNA ENOTA 1 020 - Šalamenci, gasilski dom 253