Skoči do osrednje vsebine

MOP in MKGP: »Interventni zakon v tem trenutku potreben – Iskanje sprejemljivih rešitev za sobivanje z zvermi s strokovnimi službami«

Ob uveljavitvi Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave sta se na delovnem sestanku danes sešla minister za okolje in prostor Simon Zajc in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec. Na sestanku sta ministra pregledala stanje na področju dosedanjih ukrepov za varovanje domačih živali in premoženja, aktivnosti za uravnavanje populacije medveda in volka ter nadaljnjih korakov za optimalno sistemsko ureditev področja.

Minister Zajc je ob tem poudaril, da si »interventnega zakona ni zares nihče želel, da pa je bil potreben, saj je bilo sobivanje med človekom in medvedom ter volkom porušeno zaradi izredno velike gostote populacije, kar je posledica ustavitve odlokov o rednih odstrelih medveda in volka«. Ministrica dr. Pivec je poudarila, da sta se z ministrom Zajcem dogovorila za skupno pripravo novega Odloka za odvzem divjih zveri iz narave, ki bo ustrezal vsem strokovnim kriterijem. »MKGP bo z MOP sodeloval pri pripravi ustreznih preventivnih ukrepov, kmetovalce pa bomo tudi finančno spodbujali k njihovi uporabi, na voljo pa imamo tudi EU sredstva.«

MOP skupaj z MKGP v dani situaciji sprejemata sprejeti Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave, kot primerni in nujni ukrep za doseganje primernega stanja polulacij.  Minister Zajc in ministrica dr. Pivčeva sta se zavzela za nujno dolgoročno ukrepanje na tem področju, kjer morata obe ministrstvi s strokovnimi službami tesno sodelovati pri rešitvah. Strinjala sta se, da se mora razprava o tem vršiti predvsem na nivoju strokovnih služb in institucij, ki dajejo jasne podlage za odločanje na najvišji politični ravni.

Ministrstvi sta izrazila pripravljenost na kooperativno nadaljnje sodelovanje in takojšnji pristop k pripravi novega Odloka za odvzem divjih zveri iz narave, v katerem bosta utemeljili razloge za zmanjšanje gostote populacije rjavega medveda in volka  v naravi do stanja, ki je ustrezno.

Obseg načrtovanega odvzema rjavega medveda je bil določen že z Odlokom o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda iz narave za obdobje do 30. septembra 2019 in predstavlja splošen konsenz stroke ter deležnikov v prostoru. Bojazen lovcev, da bodo kaznovani, če odstrelijo napačnega medveda (pretežkega) je odveč. Do sedaj se je odvzem vedno načrtoval na enak način in v praksi ni bilo večjih problemov. Interventni zakon pri lovu na medvede omogoča tudi uporabo umetnih virov svetlobe, zato je dosti manjša možnost napake pri odstrelu.

MKGP prav tako podpira varovanja čred pred velikimi zvermi z nekaterimi ukrepi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020. Spodbujajo se investicije, povezane z varovanjem živali pred velikimi zvermi in sobivanje pašnih živali z velikimi zvermi (varovanje črede z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami, varovanje črede ob prisotnosti pastirja in varovanje črede s pastirskimi psi).

 

Več informacij (.doc)