Skoči do osrednje vsebine

Pomemben in težko pričakovan dogodek: otvoritev Heliporta Splošne bolnišnice Izola

Danes so slavnostno odprli Heliport Splošne Bolnišnice Izola. Poleg ministra za zdravje Aleša Šabedra se je tega pomembnega in težko pričakovanega dogodka udeležil tudi državni sekretar Ministrstva za zdravstvo Republike Hrvaške dr. Željko Plazonić.

Heliport je bil sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija–Hrvaška 2014-2020 "EMERGENCY EuroRegion". Čezmejni projekt »Celovit pristop k izboljšanju nujne medicinske pomoči na čezmejnem območju« predstavlja skupno zavzemanje Slovenije in Hrvaške za izboljšanje in poglabljanje sodelovanja pri zagotavljanju urgentne medicinske pomoči na ozemlju dveh držav, in sicer na območju med slovensko in hrvaško Istro.

Minister za zdravje Šabeder je v nagovoru izpostavil, da imamo v Sloveniji relativno dobro razvito mrežo ekip nujen medicinske pomoči. Za oskrbo poškodovancev in obolelih na terenu skrbi dnevno skoraj 100 ekip reševalcev, skupaj z 80-timi zdravniki. Letno ekipe nujne medicinske pomoči izvedejo kar 45.000 nujnih intervencij, od tega oskrbijo okoli 40 % poškodovanih v prometnih in drugih nesrečah. Pri teh pacientih je čas bistvenega pomena, zato je hitra in kakovostna oskrba na terenu ter čimprejšnji transport v ustrezno bolnišnico nujna, saj je preživetje in stopnja posledic odvisna ravno od pravočasne oskrbe. Helikopterska nujna medicinska pomoč je zaradi hitrosti, fleksibilnosti in strokovne usposobljenosti ekip torej pomemben in nujen del sistema nujne medicinske pomoči v vseh razvitih državah, tudi v Sloveniji.

Ob tem je tudi poudaril, da pri zagotavljanju helikopterskega reševanja Ministrstvo za zdravje tesno sodeluje tako s Slovensko vojsko, ki izvaja večino dejavnosti, kot tudi s Policijo, ki pri tem pomaga s svojimi razpoložljivimi sredstvi. Ekipi helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku in Mariboru opravita letno skupaj preko 500 intervencij, skupaj z ekipo za sekundarne transporte UKC Ljubljana pa je skupno število 600 intervencij na leto.

"Heliport, ki ga danes odpiramo v Splošni bolnišnici Izola, je vsekakor nujna pridobitev, še posebej ko gre za nujne transporte kritično bolnih ali celo novorojencev v inkubatorjih. Uspešno reševanje življenja je odvisno od posadke helikopterja, od dobro usposobljene medicinske ekipe in nenazadnje tudi od opreme. Nazadnje smo jo na ministrstvu zagotovili za transporte kritično bolnih otrok.

Sestava takšnega mozaika uspeha je mogoča samo s požrtvovalnim delom vseh, zato se ob tej priložnosti zahvaljujem vsem, ki se dnevno trudite pri svojem delu. Čestitam projektnemu timu za angažiranje in rezultate. Hvala vsem partnerjem projekta »EMERGENCY EuroRegion« na obeh straneh meje, da ste poiskali rešitve za ovire, ki nastajajo pri intervencijah ekip urgentnih medicinskih služb," je ob koncu povedal minister za zdravje Šabeder.