Skoči do osrednje vsebine

Izjemoma dovoljeni prevozi tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg

Ministrstvo za infrastrukturo je na pobudo Luke Koper in Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije sprejelo odločitev, da bodo v soboto, 29. junija, in nedeljo, 30. junija 2019, izjemoma dovoljeni prevozi tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, v in iz koprskega pristanišča.

Ministrstvo se je tako odločilo na  podlagi določbe 6. člena Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/11), ki med drugim določa, da omejitev prometa iz odredbe ne velja, ko je vožnja potrebna zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za premoženje.

Kot je znano, je nesreča v predoru Hrastovlje popolnoma prekinila železniški promet z Luko Koper, kar že povzroča gospodarske posledice, zato sta Luka Koper in Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek dali pobudo, da ministrstvo sprosti zapore kamionskih prevozov za vse tovore v in iz koprskega pristanišča ta konec tedna. Povečan promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, je zaradi ohromljenega železniškega prometa na progi Koper – Divača in obratno mogoče pričakovati na območju celotne Slovenije.

Ministrstvo za infrastrukturo je o izredni sprostitvi tovornega prometa že seznanilo Generalno policijsko upravo in družbo DARS ter ju zaprosilo, da o tem obvestita vse pristojne nadzorne organe oziroma službe.