Skoči do osrednje vsebine

Državni proračun v prvih petih mesecih s skoraj 150 milijoni evrov presežka

Državni proračun je v prvih petih mesecih letošnjega leta zabeležil skoraj 4,22 milijarde evrov prihodkov, kar je 8 % več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so se zvišali za 6 % na približno 4,07 milijarde evrov, kar pomeni, da je proračun v tem obdobju izkazal 147,5 milijona evrov presežka. V enakem obdobju lani ga je bilo slabih 67 milijonov evrov.

Evrski bankovci in kovanci | Avtor Artifacts Images - GettyImages/GulliverFilm&Foto

Davčni prihodki, ki predstavljajo glavni vir proračunskih prihodkov, so se v prvih petih mesecih letošnjega leta glede na enako lansko obdobje zvišali za 7,7 % na nekaj manj kot 3,62 milijarde evrov. K temu je prispevalo nadaljevanje ugodnih trendov v gospodarstvu, na trgu dela in pri gibanju potrošnje. Prihodki iz dohodnine so se zvišali za 9,8 % na dobrih 589 milijonov evrov, iz davka od dohodkov pravnih oseb za 23,2 % na dobrih 480 milijonov evrov, iz DDV pa za 6,7 % na nekaj več kot 1,55 milijarde evrov. Prihodki iz trošarin so se medtem znižali za 0,9 % na dobrih 608 milijonov evrov.

Za plačila domačih in tujih obresti smo v prvih petih mesecih odšteli nekaj več kot 520 milijonov evrov, kar je 13,2 % manj kot v enakem obdobju lani. To smo dosegli z aktivnim upravljanjem dolga. Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost zaposlenih v ožji državni upravi so se zvišala za 9,4 % na dobrih 536 milijonov evrov, sredstva za plače in prispevke zaposlenih v širši javni upravi v okviru tekočih transferov v javne zavode pa so narasla za 6,4 % na 676 milijonov evrov. Zvišanje teh stroškov je med drugim posledica rednega napredovanja javnih uslužbencev in ukrepov v okviru dogovora s sindikati javnega sektorja.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih petih mesecih letos zabeležila približno 7,83 milijarde evrov prihodkov in 7,64 milijarde evrov odhodkov.

Podrobne informacije o realizaciji državnega proračuna in ostalih treh blagajn si lahko preberete v pregledu javnofinančnih gibanj v prilogi.

Priloge