Skoči do osrednje vsebine

Bencinski servisi v Sloveniji imajo zelo točna točilna mesta za tekoča goriva

Zaradi napredka stanja tehnike in višanja standardov zaščite potrošnikov je bila v letu 2013 sprejeta sprememba Pravilnika za merilne instrumente, ki je zmanjšala vrednost največjega dopustnega pogreška iz 0,5 % na 0,3 % pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil pri največjem pretoku tekočih goriv.
V obdobju med 2016 in 2018 je bil izveden pregled več kot 300 točilnih mest za tekoča goriva in rezultati so bili v Sloveniji odlični.

Zanesljivost in točnost priprav za merjenje tekočih goriv pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil je vedno predmet zanimanja javnosti, prav tako to področje stalno spremlja meroslovni nadzor Urada RS za meroslovje.

Zaradi napredka stanja tehnike in višanja standardov zaščite potrošnikov je bila v letu 2013 sprejeta sprememba Pravilnika za merilne instrumente, ki je zmanjšala vrednost največjega dopustnega pogreška pri rednih overitvah priprav za merjenje tekočih goriv pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil pri največjem pretoku iz 0,5 % na 0,3 %.

Pozitivne učinke spremembe predpisa na meroslovno stanje priprav za merjenje tekočih goriv dobro opišejo ugotovitve meroslovnega nadzora. V obdobju med 2016 in 2018 je bil na 150 bencinskih servisih izveden pregled več kot 300 točilnih mest za tekoča goriva. Rezultati so pokazali, da je bil povprečen pogrešek priprav pri največjem pretoku v letu 2016 okvirno 0,2 %, vsi pogreški pa so bili v skladu z meroslovnimi zahtevami. Po dveh letih pa so se povprečni pogreški dodatno zmanjšali in sicer na povprečno 0,1 %. Meritve so pokazale tudi izboljšanje porazdelitve pogreškov okoli vrednosti 0 %.

O rezultatih nadzora bomo strokovno podrobneje poročali na mednarodni konferenci Flomeko2018, ki bo potekala med 26. in 28. junijem v Lizboni. Več informacij je dostopnih na spletni strani http://flomeko2019.lnec.pt/.