Skoči do osrednje vsebine

Zaključek čezmejnega projekta HARMO-DATA

Zaključna konferenca čezmejnega projekta HARMO-DATA.

V petek, 21. junija 2019 je bila v Benetkah v prostorih pokrajinske vlade (Palazzo della Regione) organizirana zaključna konferenca čezmejnega projekta HARMO-DATA. Projekt se je ukvarjal s harmonizacijo podatkov za čezmejno upravljanje prostora in je bil v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Med šestimi projektnimi partnerji v konzorciju projekta je bila tudi Geodetska uprava RS, medtem ko je Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije izvajanje projekta podprlo kot pridružen partner. Glavni cilji 18 mesečnega projekta je bil okrepiti zmogljivost institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev s področja prostorskega načrtovanja na programskem območju k oblikovanju skupnih rešitev za uskladitev sistemov in učinkovitejšo upravljanje čezmejnega prostora, predvsem s pomočjo čezmejne platforme za harmonizacijo prostorskih podatkov. V projektu je bil oblikovan tudi skupni izobraževalni program na področju prostorskega upravljanja na čezmejni ravni. Več na https://www.ita-slo.eu/sl/harmo-data.