Skoči do osrednje vsebine

Sestanek Stalne delovne skupine pri Mednarodni komisiji za varstvo reke Donave

Tajništvo ICPDR je od 26. do 27. 6. 2019 v Budimpešti organiziralo redni, 17. sestanek Stalne delovne skupine pri Mednarodni komisiji za varstvo reke Donave. Sestanka so se udeležile delegacije držav podpisnic Konvencije o varstvu reke Donave. V mešani delegaciji iz RS se je z DRSV sestanka udeležil tudi 3. svetovalec za mednarodna vprašanja in sodelovanje dr. Aleš Bizjak .

Na sestanku Stalne delovne skupine so bile obravnavane splošne zadeve, upravljanje tajništva – finančni in človeški viri, podrobneje so bile predstavljene aktivnosti delovnih skupin pri tajništvu ICPDR (Monitoring and Assessment EG, Pressures and Measures EG, Flood Protection EG, River Basin Management EG, Information Management and GIS EG, Accident Prevention and Control EG, Public Participation EG) in sub-regionalne aktivnosti (ISRBC, Tisza River Basin), EU integracijski procesi in sodelovanje z makroregionalnimi strategijami ter projekti, v katerih sodeluje ICPDR.

Na sestanku je predstavnica ARSO predstavila projekt DRIDANUBE (vodilni partner ARSO), ki je sofinanciran iz programa EU Danube Transnational Programme, poteka v 10 državah Podonavja in se zaključuje v septembru letos. Predstavniki delegacije RS so z usklajeno intervencijo predlagali zboru Stalne delovne skupine, da se metoda in priporočila projekta upoštevajo pri izdelavi naslednjega načrta upravljanja voda čezmejnega porečja Donave, kar je zbor enoglasno sprejel, tajništvo ICPDR pa bo upoštevalo pri nadaljnjem delu.

Sklepi sestanka Stalne delovne skupine bodo predstavljeni na rednem zasedanju vodij delegacij pri Mednarodni komisiji za varstvo reke Donave, ki je predvideno v decembru letos, 18. sestanek Stalne delovne skupine pri Mednarodni komisiji za varstvo reke Donave pa je predviden junija prihodnje leto.

Po sestanku sta Tajništvo ICPDR in letošnja predsedujoča država, Madžarska, ob začetku izvajanja četrtega vsedonavskega monitoringa kakovosti reke Donave (ICPDR Joint Danube Survey 4) organizirala slavnostni uvodni dogodek in tiskovno koferenco na reki Donavi.