Skoči do osrednje vsebine

Vlada za vršilko dolžnosti direktorja UOIM imenovala mag. Katarino Štrukelj

Vlada Republike Slovenije je na seji 20.6. z današnjim dnem imenovala mag. Katarino Štrukelj za vršilko dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, in sicer do imenovanja direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje za šest mesecev, to je do 20. 12. 2019.

Zakon o javnih uslužbencih v drugem odstavku 82. člena med drugim določa, da direktorje vladnih služb imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja, ki mu je direktor vladne službe odgovoren. V devetem odstavku 83. člena ZJU je določeno, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena zakona brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Katarina Štrukelj je diplomirala na Fakulteti za družbene vede, kjer je opravila tudi magisterij iz sociologije. Dobro pozna področje migracij, še posebej mednarodne zaščite (sprejem, oskrba in uresničevanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito ter integracijo oseb s priznano mednarodno zaščito). Opravljala je številne vodstvene funkcije v okviru Ministrstva za notranje zadeve, v letih 2004 do 2008 je bila vodja Azilnega doma, od leta 2008 do 2017 pa vodja Sektorja za nastanitev, oskrbo in integracijo. Od 1.6. 2017 na Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov vodi Sektor za sprejem in oskrbo.