Skoči do osrednje vsebine

Spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa v medresorski obravnavi

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo dolgo pričakovane spremembe zakonodaje za večjo prometno varnost. Zakon naj bi bil sprejet do konca letošnjega leta.

Zakon o pravilih cestnega prometa zasleduje temeljne cilje prometno-varnostne politike v Republiki Sloveniji. Glede na nacionalni program varnosti cestnega prometa je naš cilj, da do konca leta 2019 število mrtvih ne preseže številke 89. V letu 2020 pa je naš cilj, da število mrtvih ne preseže številke 83. 

Gre za ambiciozen in optimističen cilj, ki mu moramo slediti in ga z učinkovitim vodenjem oziroma nadziranjem poskušati doseči. Eden od temeljnih ciljev, ki jih zasledujemo s spremembo zakonodaje na področju varnosti cestnega prometa, pa je vsekakor splošno povečanje varnosti vseh udeležencev cestnega prometa.

Predlagana novela Zakona o pravilih cestnega prometa spreminja oziroma dopolnjuje posamezne zakonske določbe, s čimer zasleduje glavne cilje prometno varnostne politike v državi. Predvideva ostrejšo obravnavo voznikov povratnikov in jasneje določa pristojnosti pooblaščenih oseb.Podrobneje določa pravila ravnanja v območju skupnega prometnega prostora in na površinah za pešce ter kolesarje, prav tako pa določa pravila ravnanja za nekatera novodobna električna prevozna sredstva.

Predlog poglavitnih rešitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa na predlog Javne agencije RS za varnost prometa med drugim zajema črtanje izjem, kjer se policist lahko odloči, da pridržanja ne odredi. Opredeljuje se tudi odgovornost lastnika vozila - uzakonja se domnevna odgovornost lastnika  vozila oziroma imetnika uporabe vozila za storjeni prekršek.

 Med ostalimi dopolnitvami oziroma predlaganimi rešitvami so med drugim še: 

-    višja sankcija za uporabo mobilnega telefona med vožnjo,
-    uporaba posebne opozorilne svetilke, ki oddaja svetlobo modre barve za izvajanje pooblastil občinskih redarstev,
-    določitev pravil ravnanja pri preizkušanju avtonomnih vozil,
-    določitev pravil ravnanja za električna posebna prevozna sredstva,
-    ureditev instituta dnevne parkirnine,
-    jasna določitev pogoja za zaseg motornega vozila v primeru vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja,
-    določitev pravil ravnanja v območju skupnega prometnega prostora,
-    določitev pogojev za vožnjo določenih vozil s prednostjo,
-    določitev nižje višine (140 cm namesto 150 cm) za zavarovanje otrok s sistemom za zadrževanje otrok v vozilih,
-    uskladitev definicije »kolo s pomožnim motorjem«,
-    uskladitev določb z Zakonom o motornih vozilih.
 

Gradivo je že v medresorski obravnavi in je dostopno v priponki.