Skoči do osrednje vsebine

Novela Zakona o osebnem imenu med drugim odpravlja omejitev števila imen in priimkov

Državni zbor je 20. junija 2019 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu. Ta odpravlja pomanjkljivosti veljavne ureditve v praksi, hkrati pa so v noveli rešitve, ki so bile potrebne zaradi usklajevanja z Družinskim zakonikom in Zakonom o partnerski zvezi.

Brez omejitve pri številu imen in priimkov

Zakon o osebnem imenu iz leta 2006 sicer ne določa omejitve pri izbiri števila imen in priimkov državljanov, ki se vpišejo v matični register, določa pa, da sta priimek in ime, izbrana za pravni promet, lahko sestavljena vsak iz največ dveh besed oziroma dveh nedeljivih celot. Ker omejitev števila imen in priimkov, ki jih lahko državljan uporablja za pravni promet, posega v izvrševanje ene od temeljnih človekovih pravic, to je v pravico do svobodne izbire osebnega imena, po sodni praksi Sodišča EU (v primerih dvojnih državljanov) pa tudi v pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, se ta z novelo zakona odpravlja.

Po novem bo lahko ime ali priimek sestavljala tudi samostojna črka, vendar zgolj na način, da bo dodana imenu ali priimku, ki je sestavljeno iz besede ali besed oziroma nedeljivih celot. Državljan bo lahko za pravni promet izbral okrajšavo imena in priimka, vendar tudi v tem primeru imena ali priimka ne more samostojno sestavljati le okrajšava. Navedene novosti se bodo pričele uporabljati v roku enega leta po uveljavitvi zakona.

Eno leto za spremembo priimka po razvezi

Z uveljavitvijo novele zakona bo podaljšan rok za podajo izjave o spremembi priimka po razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze, s katero lahko posameznik pridobi priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze (če v času trajanja zakonske zveze priimka ni spreminjal), s sedanjih šestih mesecev na eno leto. Šestmesečni rok se je v praksi izkazal za prekratkega, posebej v primerih razvez zakonskih zvez iz tujine.

Popolna poslovna sposobnost posameznika za spremembo imena

Novela zakona prošnjo za spremembo osebnega imena veže na popolno poslovno sposobnost in ne več na polnoletnost posameznika. Glede na to, da v nekaterih primerih (s sklenitvijo zakonske zveze ali starševstvom na podlagi sodbe sodišča) posameznik pridobi popolno poslovno sposobnost pred polnoletnostjo, se z novelo takim posameznikom omogoča samostojno vlaganje prošenj za spremembo osebnega imena, po drugi strani pa je to onemogočeno polnoletnim posameznikom, ki poslovne sposobnosti nimajo ali je niso pridobili.

Novela zakona razširja zadržke za spremembo osebnega imena tako, da se kot zadržek dodaja pogojna obsodba za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, dokler traja preizkusna doba.

Iskalnik