Skoči do osrednje vsebine

Uradna predaja rekonstruirane regionalne ceste in novega pločnika v Dobravi pri Škocjanu

Dobrava pri Škocjanu, 20. 6. 2019 - Direkcija za infrastrukturo in Občina Škocjan sta zaključili s projektom rekonstrukcije regionalne ceste R2-418/1202 Dobruška vas–Šentjernej od km 0,960 do km 1,944 in izgradnje pločnika v naselju Dobrava. Na državnih cestah na območju Občine Škocjan je načrtovanih še več projektov.

Direkcija za infrastrukturo gradi, vzdržuje in obnavlja glavne in regionalne ceste ter izvaja nadgradnje in obnove javne železniške infrastrukture. Je upravljavec skoraj 6.000 km glavnih in regionalnih cest ter državnih kolesarskih povezav.

Na območju Občine Škocjan, kjer leži 21 kilometrov cest v upravljanju Direkcije za infrastrukturo, je bila tako v letošnjem letu zaključena rekonstrukcija skoraj 700 metrov regionalne ceste R2-418/1202 Dobruška vas–Šentjernej med km 1,279 in km 1,944 v naselju Dobrava. Gradbena dela v vrednosti nekaj manj kot 850 tisoč evrov so vključevala rekonstrukcijo enega kilometra vozišča regionalne ceste, ureditev odvodnjavanja in prometne opreme ter rekonstrukcijo priključka lokalne ceste. Višji nivo varnosti pešcev, tako ob regionalni, kot tudi ob lokalni cesti, bodo zagotavljali novozgrajeni pločniki ter dve avtobusni postajališči. Istočasno je Občina Škocjan izvedla tudi hidravlične izboljšave na vodovodu, ki leži v cestnem telesu

Danes uradno odprt odsek ceste je sicer le ena izmed investicij Direkcije RS za infrastrukturo na območju Občine Škocjan. V teku je ureditev 1,3 kilometra regionalne ceste R3-674/1384 Zavratec–Škocjan skozi naselje Bučko. Dela, ki so se pričela v letošnjem letu vključujejo rekonstrukcijo ceste ter ureditev priključkov lokalnih cest in cest, ki vodijo do stanovanjskih objektov. Tudi v sklopu tega projekta bodo za zagotavljanje višjega nivoja varnosti najšibkejših v prometu zgrajen pločnik ter avtobusna postajališča. Dela, ki bodo zaključena predvidoma do konca letošnjega leta še vključujejo izgradnjo opornih in podpornih zidov ter ureditev komunalnih vodov in cestne razsvetljave. Vrednost del znaša 2,7 milijona evrov in po sklenjenem sporazumu o sofinanciranju bo občina zagotovila 0,6 milijona, Direkcija pa 2,1 milijona evrov.

Prav tako bo predvidoma do konca letošnjega leta zaključena izgradnja nadomestnih prepustov v Dolenjih Raduljah. Za večjo varnost vseh udeležencev v prometu je v projekt še vključena rekonstrukcija ceste v dolžini 500 metrov, izvedba cestne razsvetljave ter izgradnja dveh avtobusnih postajališč. Gradbena dela v vrednosti skoraj 630 tisoč evrov so v celoti financirana s strani Direkcije za infrastrukturo.

Tudi v prihodnje bo na cestni infrastrukturi, ki je v upravljanju Direkcije za infrastrukturo precej živahno, saj je v teku javno naročilo za ureditev križišča za bodočo obrtno cono in proti naselju Hudenje v Dobruški vasi. Investicija bo obsegala tudi izgradnjo pločnika in kolesarske poti ter avtobusnih postajališč, cestno razsvetljavo in ureditev komunalnih vodov. Krajani Stare Bučke in Hrastulj bodo v prihodnjem letu med naseljema dobili nov asfalt. V pripravi sta še dva sporazuma o sofinanciranju projektov, prvi za ureditev ceste skozi naselje Drama, drugi za ureditev križišča v Škocjanu. Za ureditev ceste skozi naselje Roje trenutno potekajo odkupi zemljišč, takoj nato sledi objava javnega naročila za izvedbo gradbenih del.