Skoči do osrednje vsebine

Uporaba slovenščine pri prodaji izdelkov

Zakon o javni rabi slovenščine določa, da morajo ponudniki potrošniku potrebne informacije pri označevanju in predstavljanju izdelkov in storitev glede značilnosti, prodajnih pogojev, uporabe in namembnosti izdelka ali storitve posredovati v slovenščini oziroma v potrošniku na območju Republike Slovenije zlahka razumljivem jeziku. Namesto besednega sporočanja so dopustni tudi splošno razumljivi simboli in slike.

Podobno določa tudi 2. člen Zakona o varstvu potrošnikov, posebej pa so zahteve glede zagotavljanja navodil za uporabo v slovenskem jeziku določene v 33. členu omenjenega zakona. Pri tem mora navodila zagotoviti proizvajalec, navodilo za uporabo pa je dolžno priložiti tudi podjetje pri prodaji blaga potrošnikom. Za blago, ki je namenjeno prodaji na ozemlju Republike Slovenije, mora biti navodilo v celoti v slovenskem jeziku. Poleg navedenega mora podjetje za blago, ki je namenjeno prodaji potrošnikom v prodajalnah, zunaj prodajaln in prodaji blaga, sklenjeni s pogodbami na daljavo, izročiti tudi predpisane označbe, certifikate, izjavo o skladnosti, garancijski list, navodilo za sestavo in uporabo, seznam pooblaščenih servisov oziroma druge predpisane spremne dokumente,

Glede na navedeno pozivamo podjetja in trgovce, vključujoč spletne prodajalne, da potrebno pozornost namenijo rabi slovenskega jezika pri prodaji izdelkov, s poudarkom na zagotavljanju navodil in drugih podatkov o lastnostih proizvodov v slovenščini.