Skoči do osrednje vsebine

Opredelitev Republike Slovenije v sodnem postopku Evropska komisija proti Republiki Sloveniji

Evropska komisija (v nadaljevanju: Komisija) je dne 16. aprila 2019 pred Sodiščem EU vložila tožbo zoper Republiko Slovenijo, v kateri ji v zvezi s hišno preiskavo in zasegom v Banki Slovenije dne 6. julija 2016 očita dve kršitvi in sicer kršitev nedotakljivost arhivov Evropske unije ter nekonstruktivno razpravljanje slovenskih organov z Evropsko centralno banko (v nadaljevanju: ECB) pred in po hišni preiskavi, kot to zahteva načelo lojalnega sodelovanja.

S tem se Republiki Sloveniji očita kršitev prava Unije na podlagi 343 Pogodbe o delovanju Evropske unije, člena 39 Protokola št. 4 o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, členov 2, 18 in 22 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 4(3) Pogodbe o Evropski uniji.
Odgovor na tožbo bo na Sodišče EU vlagalo Državno odvetništvo RS. Rok za odgovor se izteče 3. julija 2019. Za pomoč pri pripravi odgovora je Vlada 9. maja 2019 ustanovila Delovno skupino pod vodstvom Ministrstva za pravosodje, v okviru katere se je oblikovala opredelitev Republike Slovenije v navedenem sodnem postopku.
Osrednje vprašanje, ki je predmet nesoglasja med Komisijo in Slovenijo je v tem, kako tolmačiti pojem »arhiv Unije«, ki je na podlagi 2. člena Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije nedotakljiv. Komisija se zavzema za široko razlago pojma, po kateri dokumenti, povezani z izvajanjem nalog ESCB in Eurosistema v prostorih Banke Slovenije uživajo zaščito po pravu EU kot arhiv ECB. Slovenija se s tako široko razlago pojma »arhiv Unije« ne strinja. Stališče Komisije bi v praksi pomenilo, da bi bilo za preiskavo potrebno vnaprejšnje soglasje ECB, to pa je za Slovenijo nesprejemljivo, saj je po našem prepričanju avtonomija organov pregona bistvena prvina pravne države, poleg tega pa je pri tovrstnih preiskavah element presenečenja ključen. Slovenija bo v odgovoru na tožbo zavrgla tudi očitke Komisije, da so slovenski organi kršili načelo lojalnega sodelovanja.