Skoči do osrednje vsebine

Odprti podatki javnega sektorja in nevladne organizacije

V četrtek, 20. junija 2019 je v soorganizaciji Ministrstva za javno upravo, Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo in Tehnološkega parka Ljubljana, potekal dogodek "Odprti podatki javnega sektorja in nevladne organizacije".

To je bil že drugi dogodek zapovrstjo, ki ga je organiziralo Ministrstvo za javno upravo v okviru ekosistema odprtih podatkov na osnovi Portala OPSI. Namen takšnega dogodka je predvsem spodbujanje sodelovanja med vsemi deležniki, ki jih zadeva odpiranje in/ali ponovna uporaba podatkov. Ti deležniki so: vse institucije javnega sektorja (državni organi, lokalne skupnosti, upravne enote, javno zavodi, agencije,  izvajalci javnih služb itd),  izobraževalne inštitucije, (kot so srednje šole, fakultete, različni raziskovalni inštituti), nevladne organizacije, raziskovalni novinarji, start-up podjetja, majhna in srednje velika podjetja ter večja  podjetja. 

Na dogodku se tako srečajo ponudniki podatkov, podatkovni analitiki, razvijalci aplikacij, ki bodo uporabili odprte podatke in nad njimi razvili različne aplikacije, študije, analize, itd., ki bodo ponujale raznovrstne uporabne storitve za državljane in podjetja – za povečanje transparentnosti in učinkovitosti delovanja javne uprave ter pospeševanje digitalnega gospodarstva.

Tudi na dogodku, ki je bil v prvi vsrti namenjen nevladnim organizacijam, je bilo tako, saj so se oblikovale potrebe in želje nevladnih organizacij po odprtih podatkih, ki jih zagotavlja javni sektor. Izpostavljene so bile težave, s katerimi se srečujejo NVO pri pridobivanju podatkov in podani predlogi za rešitve oz. izboljšanje medsebojnega sodelovanja v javnem sektorju in tudi medsebojnega sodelovanja z gospodarstvom.

Predavatelji dogodka so izpostavili pomen odprtih podatkov in dobrega sodelovanja med deležniki. V času vseprisotne digitalizacije in enostavnega razširjanja informacij preko svetovnega spleta je namreč postalo pomembno, ne le da se podatki s katerimi razpolagajo javne institucije posredujejo javnosti, temveč tudi v kakšnih formatih se posredujejo.

Na dogodku so bili tako predstavljeni tudi primeri uporabe podatkov javnega sektorja, ki so jih že pripravile oz. izdelale nevladne organizacije. Transparency International je predstavil več primerov uporabe podatkov proračunov slovenskih občin (aplikacije, vizulaizacije). Predstavili so tudi t.i. »Pakt integritete«. Regionalno stičišče NVO Osrednje Slovenije je predstavilo aplikacijo Pametni glas NVO. Gre za aplikacijo, ki je podpora izvajanju civilnega dialoga na lokalni ravni, spodbujanje vključevanja javnosti v pripravo lokalnih politik in prepoznavanju oziroma zadovoljevanju nenaslovljenih oziroma neustrezno naslovljenih lokalnih potreb.