Skoči do osrednje vsebine

Minister Rudi Medved ob prenovi prostorov UE Lendava: "Gradimo na razvoju, ne le urbanih središč, temveč tudi podeželja."

Minister Rudi Medved s sodelavci nadaljuje z obiski upravnih enot v Sloveniji, tokrat se je, v sredo, 19. junija 2019, na delovnem srečanju najprej sestal z načelniki upravnih enot (UE) Pomurja, natančneje z načelniki UE Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona in načelnico UE Ljutomer, nato pa sodeloval na slavnostnem odprtju prenovljenih prostorov.

Načelniki so na sestanku izpostavili dobro sodelovanje z Ministrstvom za javno upravo in strokovnimi službami, še posebej Direktoratom za stvarno premoženje in Službo za upravne enote MJU. Diskusija je tekla o delovanju krajevnih uradov in stroških najema nekaterih prostorov. Na to temo je minister Rudi Medved ponovno poudaril, da "krajevnih uradov ne bomo zapirali, saj je naloga države, upravne storitve pripeljati do ljudi in ne obratno". Ob tem je izpostavil da "bomo gradili na razvoju ne le urbanih središč, temveč tudi podeželja, saj so zame kot ministra za javno upravo upravne enote in lokalne skupnosti ena izmed najpomembnejših točk, kjer želimo z delovanjem pripomoči k razvoju lokalne samouprave lokalnih skupnosti, po drugi strani pa k čim boljšim razmeram za delo," je dejal minister.

Načelniki so izpostavili prostorsko problematiko arhiva, ki bi ga bilo potrebno v prihodnje sistemsko urediti, mogoče po regijah, dotaknili pa so se tudi področja varovanja prostorov in s tem povezanih stroškov. Slednje je ministrstvo predvidevalo in že planiralo. Pogovor je tekel tudi o visoki povprečni starosti zaposlenih in s tem povezanim upokojevanjem, pri čemer je minister odgovoril, da morajo odhajajoče zaposlitve nadomestiti z novim kadrom.

Načelniki so izpostavili tudi stroške najemnin prostorov, tam, kjer jih najemajo od občin ali drugih lastnikov ter ministru predstavili tudi nekatere investicijske projekte, ki jih načrtujejo v prihodnje. V pogovoru je bil izpostavljen tudi velik pripad upravnih zadev s področja MKGP, saj vse štiri UE pokrivajo tudi kmetijska zemljišča in tako prednjačijo pravni posli za izvedbo prometa s kmetijskimi zemljišči. Manjše upravne enote (med njimi tudi Ljutomer) izpostavljajo tudi pomen izobraževanja zaposlenih, saj mora en uradnik pokrivati več področij in so s tega vidika zaposleni dodatno obremenjeni.

 Minister je načelnikom predstavil svoja prizadevanja po zmanjšanju predpisov in odpravi birokratskih ovir, pri čemer je ponovno izpostavil, da so sistemske rešitve na področju odprave administrativnih ovir po njegovem mnenju predolgotrajne, zato predlaga reševanje zadev po korakih in konkretnih zadevah, dotaknil pa se je tudi problematike na področju informatike ter dodal, da ministrstvo pospešeno dela na posodabljanju, tudi informacijskih sistemov v državni upravi.

Sicer pa so po njegovem mnenju upravne enote paradne službe države in uživajo velik ugled, kar potrjujejo tudi ankete zadovoljstva.

Po delovnem srečanju je sledila slavnostna prireditev ob odprtju prenovljenih prostorov Upravne enote Lendava, katere slavnostni govornik je bil minister Rudi Medved.

"S tem, ko ustvarjamo in izboljšujemo pogoje za vaše delo, ustvarjamo zadovoljstvo pri uporabnikih storitev. Dobri pogoji za delo prispevajo k boljšemu delu in boljšim storitvam. Brez osebnih stikov ne gre. Tega bomo, kljub digitalizaciji in e storitvam, potrebovali zmeraj", je poudaril minister ter dodal, da  je proti zapiranju uradov drugih organov in bo, kot je napovedal, storil vse, da "bodo, v še tako hudi dobi digitalizacije, dostopni za državljane".

Minister se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri tem projektu ter dodal, da poleg funkcionalnega delovnega okolja potrebujemo predvsem dobre ljudi, ki delajo v korist državljanov in državljank.

Tudi načelnik lendavske upravne enote Štefan Gjerkeš je bil po srečanju zadovoljen. Izpostavil je dobro sodelovanje z ministrstvom ter dodal, da po njegovem mnenju minister razume probleme, ki jih težijo. Zahvalil se je tudi vsem zaposlenim, ki so strpno sodelovali pri projektu in svoja dela opravljali v stavbi ves čas izvedbe prenove, včasih v res težkih delovnih pogojih.

Poslopje Upravne enote Lendava je bilo v zadnje letu deležno celovite obnove. Šlo je za energetsko sanacijo, notranjo obnovo z zamenjavo dotrajane pisarniške opreme in gradnjo prizidka dvigala, kar je velika pridobitev tudi za gibalno ovirane osebe ter starejše. Sicer pa gre za t.i. upravni center, ki  pod isto streho združuje več organov javne uprave ter tako omogoča krajanom oz. državljanom te občine in sosednjih, da lahko uredijo večino upravnih zadev na enem mestu.