Skoči do osrednje vsebine

DRSV gostila strokovno srečanje na temo vrednotenja poplavnih območij v okviru projekta Danube Floodplain

Direkcija Republike Slovenije za vode je 18. in 19. junija 2019 gostila 3. strokovno srečanje delovnega sklopa Vrednotenje poplavnih območij, ki poteka v okviru izvajanja projekta Danube Floodplain (Zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž Donave in pritokov). Srečanja v Ljubljani se je udeležilo 30 udeležencev iz devetih držav Podonavja, DRSV kot ena od 22 partnerjev pri izvajanju tega Interreg projekta pa je srečanje gostila prvič.

Na strokovnem srečanju, ki ga je s pozdravnim nagovorom odprl direktor DRSV Tomaž Prohinar, je bil poudarek na metodoloških pristopih za vrednotenje in razvrščanje poplavnih območij, na osnovi česar bodo podani strokovni okviri za ohranjanje aktivnih in obnovo potencialnih  naravnih poplavnih območij. Na srečanju so bili predstavljeni nekateri izvedljivi ukrepi obvladovanja poplavnih tveganj na povodju reke Donave. Preventivno obvladovanje poplavnih tveganj mora vsebovati usklajene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki bodo upoštevali tudi cilje vodne in habitatne direktive (vključitev ukrepov zelene infrastrukture ter naravnega zadrževanja voda). 
 
Deležniki bodo s povzetki delovnega srečanja seznanjeni preko sredstev obveščanja, kakor tudi na delovnih sestankih, ki bodo sledili jeseni tega leta.

Namen projekta je izboljšati transnacionalno upravljanje voda v Podonavju s preventivnim obvladovanjem poplavnih tveganj ob doseganju največjih koristi na področjih varstva voda in ohranjanja narave. V Podonavju se je obseg naravnih poplavnih območij zmanjšal za več kot dve tretjini površine, zlasti zaradi intenzivnejše rabe tal, regulacij rečnih strug in gradnje jezov. Posledično se je v zadnjih desetletjih vzdolž Donave in njenih pritokov ob nastopu katastrofalnih poplav povečala tudi poplavna ogroženost, poslabšalo stanje voda, poleg tega pa so se zmanjšali tudi obseg habitatov, raven biotske raznovrstnosti in zagotavljanje ekosistemskih storitev, zato je izvajanje tovrstnih projektov, ki stremijo k izboljšanju nastale problematike, pomembno za nadaljnji trajnostni razvoj povodja.
 
Program ukrepov načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021, ki ga izvaja Direkcija RS za vode, vsebuje preventivni protipoplavni ukrep z naslovom  U2 - Identifikacija, vzpostavitev in ohranitev razlivnih površin visokih voda, ki je usmerjen v podrobnejšo identifikacijo, hidrološko in hidravlično preveritev ter vzpostavitev ključnih razlivnih površin visokih voda po posameznih porečjih. Med temi je tudi porečje Krke, na katerem se nahaja območje  pomembnega vpliva poplav Kostanjevica na Krki. Obravnava tega pilotnega območja v okviru projekta Danube Floodplain bo omogočila razvoj idejne rešitve za zmanjšanje poplavne ogroženosti z ohranitvijo in obnovo naravnega poplavnega območja Krakovskega gozda. Poplavna ogroženost je namreč v Kostanjevici pereč problem, vključitev lokalne skupnosti ter deležnikov pa ključnega pomena za uspešno realizacijo projekta.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 
Projekt se izvaja v sodelovanju z Mednarodno komisijo za zaščito reke Donave (ICPDR). Začetek izvajanja projekta je bil 1.6.2018, končal pa se bo predvidoma konec novembra 2020.