Skoči do osrednje vsebine

Povabilo k podaji mnenj na osnutek delegirane Uredbe glede pravil za vnos v Unijo, premike in ravnanje po vnosu določenih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav ali območij na podlagi Uredbe o zdravju živali

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani Evropske komisije obveščena, da je od 14. junija dalje odprt postopek za zbiranje odzivov javnosti v zvezi z dokumentom: 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU)… /… z dne XXX o o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vnos v Unijo, premike in ravnanje po vnosu pošiljk določenih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav ali območij.
Zbiranje odzivov javnosti traja 4 tedne. Rok za oddajo pripomb je 12. julij 2019.

Dokumenti so dostopni na spletni strani Komisije:  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-969914_en , preko katere podate morebitne pripombe na osnutek dokumenta.