Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o 6. plenarnem zasedanju UN GGIM Evropa

V času od 5. do 6. junija 2019 je v Bruslju potekalo šesto redno plenarno zasedanje regionalnega odbora strokovnjakov za globalno upravljanje z geografskimi informacijami UN GGIM Evropa. Zasedanja se je udeležilo več kot 60 predstavnikov iz 24 držav članic OZN iz geografske Evrope in 11 mednarodnih organizaciji ki sodelujejo kot opazovalci. Slovenijo je na zasedanju zastopal generalni direktor Geodetske uprave RS Tomaž Petek, ki je trenutno predsedujoči izvršilnemu odboru UN GGIM Evropa.
Skupinska slika udeležencev šestega rednega plenarnega zasedanja regionalnega odbora strokovnjakov za globalno upravljanje z geografskimi informacijami UN GGIM Evropa.

Udeleženci šestega rednega plenarnega zasedanja regionalnega odbora strokovnjakov za globalno upravljanje z geografskimi informacijami UN GGIM Evropa. | Avtor: GURS

1 / 2

Na dnevnem redu plenarnega zasedanja je bilo poročanje o opravljenih aktivnostih v letu 2018 in predstavitev rezultatov dela delovnih skupin, ki delujejo v okviru UN GGIM Evropa. Potrjen je bil program dela UN GGIM Evropa za obdobje 2019 – 2020, ki predvideva naslednje aktivnosti posameznih delovnih skupin:

  • Delovna skupina A, ki deluje na področju povečevanja medopravilnosti temeljnih prostorskih podatkov in njihove harmonizacije bo svoje delo nadaljevala na pripravi poročil glede različnih poslovnih in ekonomskih modelov pri zagotavljanju dostopnosti do temeljnih podatkovnih nizov.

  • Delovna skupina B, bo nadaljevala z nalogami, ki pomenijo sodelovanje evropske regije v globalnem procesu nastajanja okvirja za spremljanje indikatorjev trajnostnega razvoja, ki jih je pripravila OZN (UN SDG indicators). Na tem zasedanju je bila predstavljena tudi tiskana različica poročila o uporabi prostorskih podatkov za potrebe spremljanja doseganja ciljev trajnostnega razvoja.

  • Delovna skupina za Evropski geodetski referenčni okvir predstavlja evropski prispevek k oblikovanju globalnega referenčnega okvirja in je s svojim delom začela v letu 2018.
  • Naloge sekretariata UN GGIM Evropa so podpirati sodelovanje med člani UN GGIM Evropa in opazovalci kot tudi povezovanje z ostalimi regionalnimi odbori in drugimi deležniki. Sekretariat bo tudi vključen v vzpostavitev baze znanja na podlagi prispevkov nacionalnih geodetskih uprav in statističnih uradov.

Obravnavana so bila tudi izhodišča in stališča, ki jih bo UN GGIM Evropa zastopal na plenarnem zasedanju UN GGIUM na globalni ravni, ki bo v prvem tednu avgusta 2019 v palači OZN v New Yorku.