Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje ministrov za zdravje v Luksemburgu

Minister za zdravje Aleš Šabeder se je danes v Luksemburgu udeležil zasedanja Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO) v sestavi ministrov za zdravje.

Najprej so ministri za zdravje obravnavali Sklepe Sveta o nadaljnjih korakih, da EU postane regija z najboljšo prakso EU v boju proti protimikrobni odpornosti. Predsedujoča, romunska ministrica za zdravje, Sorina Pintea je uvodoma predstavila besedilo sklepov. Njihovo ključno sporočilo je, da je protimikrobna odpornost resna čezmejna nevarnost za zdravje, ob kateri se ena sama država članica ne more zadovoljivo odzvati, prav tako ne geografska regija. To pomeni, da protimikrobna odpornost ne more biti omejena na geografsko regijo ali državo članico. Zato je bistvenega pomena intenzivno sodelovanje in usklajevanje med državami članicami EU. 

Romunska ministrica za zdravje Pintea je nato v nadaljevanju poudarila, da je uporaba antimikrobikov (antibiotikov) v celotni EU še vedno previsoka in da je vloga cepljenja pri preprečevanju okužb zelo pomembna. Minister za zdravje Šabeder je v svoji intervenciji izpostavil, da v Sloveniji protimikrobno odpornost dobro upravljamo, saj se v mednarodnih primerjavah uvrščamo med uspešnejše države po porabi antibiotikov v medicini in v veterini. Povedal je še, da pri načrtovanju in ukrepanju sledimo Evropskemu akcijskemu načrtu "Eno zdravje". Ob tem je poudaril, da bo predlog Nacionalne strategije »Eno zdravje«, skupaj z akcijskim načrtom za triletno obdobje, kmalu posredovan v odločanje na Vlado RS. 

V nadaljevanju so ministri za zdravje razpravljali o naložbah za preoblikovanje in izboljšanje zdravstvenih sistemov. Kljub temu, da so poglavitni finančni viri nacionalni proračuni držav članic, velik delež predstavljajo tudi  EU sredstva. Minister za zdravje Šabeder je v razpravi predstavil nacionalno izkušnjo črpanja evropskih sredstev – za izvajanje različnih projektov s področja zdravstva in dolgotrajne oskrbe se črpajo predvsem sredstva iz evropskih kohezijskih skladov. Prav tako v Sloveniji koristimo tehnično pomoč v okviru Programa za podporo pri strukturnih reformah, pri Zdravstvenem programu EU pa sodelujemo pri skupnih ukrepih. Poleg tega Slovenija podpira delo »usmerjevalne skupine za promocijo zdravja, preprečevanja bolezni in obvladovanje nenalezljivih bolezni« pri Evropski komisiji. Gre za pomemben forum naslavljanja potreb držav članic in določitev prioritet, ki jih Evropska komisija določa znotraj različnih finančnih virov. 

Pod točko razno je romunsko predsedstvo podalo poročilo o napredku glede obravnave Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednotenju zdravstvenih tehnologij in spremembi Direktive 2011/24/EU (HTA) ter predstavilo dogodke, ki so bili organizirani v času polletnega predsedovanja EU. Nemška in irska delegacija sta izpostavili vprašanje o pripravljenosti za izvajanje nove uredbe o medicinskih pripomočkih na nacionalni in evropski ravni. Poleg tega je Evropska komisija opozorila na problematiko ošpic in ponovno poudarila pomen cepljenja. Na koncu zasedanja je finska delegacija predstavila delovni program prihajajočega predsedstva.

Minister za zdravje Šabeder se je ob robu zasedanja sestal z ministrom za zdravje in podpredsednikom Vlade Republike Malte Chrisom Fearneom. Pogovarjala sta se o  skorajšnjem srečanju ministrov za zdravje držav podpisnic Valeške deklaracije, ki bo julija letos na Malti. Poleg tega se je minister za zdravje Šabeder srečal tudi z madžarsko ministrico za zdravje Ildikó Horváth. Na njeno pobudo ji je predstavil državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu (ZORA).