Skoči do osrednje vsebine

Požar v Podskrajniku

Zaradi požara v tovarni in skladišču izolacijskega materiala Fragmat tim d.o.o. v Podskrajniku, dne 13.06.2019, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kmetovalcem svetuje, da do pridobitve rezultatov analiz, na onesnaženem območju:

 

  • Krave molznice in  drobnico, namenjeno za proizvodnjo mleka ne pasejo oziroma se jih ne krmi s krmo pridobljeno  s pašnikov, ki je bila pokošena po požaru ( od vključno dne 14. 06.2019);
  • Da se krave molznice in  drobnico, namenjeno za proizvodnjo mleka krmi s krmo, pridobljeno pred nastankom požara, oz. pridobljeno izven območja dima;
  • S košnjo trave počakajo do pridobitve rezultatov analiziranih vzorcev trave;

 

 

Rezultati analiz se pričakujejo v drugi polovici naslednjega tedna. UVHVVR bo o rezultatih takoj obvestila javnost.

 

Območje dima, kot ga je določila na podlagi prejetih informacij UVHVVR je v prilogi.