Skoči do osrednje vsebine

S sprejemom Ljubljanske izjave se je zaključila WHO Konferenca o neenakostih v zdravju: zdravo in uspešno življenje za vseNov Novica

Danes se je zaključila Konferenca o neenakostih v zdravju: zdravo in uspešno življenje za vse v Evropski regiji, kjer so med drugim sprejeli Ljubljansko izjavo o ukrepih za zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje prim. Simona Repar Bornšek je v zaključnem nagovoru poudarila pomen pomen sodelovanja vseh javnih politik. "V zadnjih treh dneh je postalo jasno, da je potrebno pri obravnavanju enakosti v zdravju kombinirati različna orodja in strategije, ki vključujejo spremembe v organizaciji in financiranju zdravstvenega sistema, javnozdravstvene posege in se osredotočajo na zdravje in dobro počutje prebivalstva v vseh javnih politikah. Partnerstva za ustvarjanje zdravega okolja in omogočanje zdrave izbire, so potrebna na nacionalni in lokalni ravni.
Pri odpravljanju ovir za doseganje mednarodno dogovorjenih zavez, vključno z implementacijo Zdravja 2020, ciljev trajnostnega razvoja in Agende 2030, je sodelovanje med državami in regijami v mnogih pogledih bistvenega pomena. Primerjava podatkov, izmenjava informacij ter dobrih praks, kot je to potekalo na konferenci, prispevajo k širšemu razumevanju, kaj deluje in zakaj ter pospešuje napredek na področju doseganja enakosti v zdravju in trajnostnega razvoja", je dejala.

Ljubljanska izjava o enakosti v zdravju je pomemben mejnik in načrt za mednarodno sodelovanje in zavezništva, ki lahko vplivajo na globalno agendo in zaveze. Za Slovenijo kot članico Evropske Unije, so novi dokazi in pristopi pomemben vir, ki ga lahko uporabimo za uresničevanje ciljev stebra socialnih pravic in za podporo agendi predsedovanja Slovenije EU leta 2021.

Državna sekretarka je zaključila, da se veseli predstavitve poročila o Enakosti v zdravju ter razprave, ki bodo sledile na Regionalnem odboru, kjer bo na podlagi Ljubljanske izjave o enakosti v zdravju sprejeta Resolucijo o enakosti v zdravju.