Skoči do osrednje vsebine

Pred potovanjem v tujino pravočasno preverite veljavnost potnega lista oziroma osebne izkaznice

Veljavnost osebnih dokumentov.

Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike Slovenije izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo in s katero lahko potuje v določene države. Slovenski državljani lahko z osebno izkaznico potujejo v Albanijo, Avstrijo, Andoro, Belgijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Ciper, Češko, Črno goro, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Islandijo, Italijo, Latvijo, Litvo, Lihtenštajn, Luksemburg, Madžarsko, , Malto, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Severno Makedonijo, Slovaško, Srbijo, Španijo, Švedsko, Švico in zaenkrat tudi v Veliko Britanijo. Za obisk drugih držav mora slovenski državljan imeti veljaven potni list.

Priporočamo, da vlogo za izdajo novega dokumenta vložite vsaj 10 dni pred dnem potovanja. Državljani, ki se znajdejo v stiski in potrebujejo osebno izkaznico ali potni list hitreje, lahko prosijo za t.i. prednostno ali nujno izdelavo dokumentov. Vendar takšna izdelava za državljana pomeni tudi dodatne stroške, saj je ob vlogi treba plačati dvojno upravno takso.

Otroku do dopolnjenega 3. leta starosti se izdata potni list oziroma osebna izkaznica z veljavnostjo 3 let, otroku od 3.do 18. let starosti pa z veljavnostjo 5 let. Staršem posebej priporočamo, da so pozorni na veljavnost listin otrok, saj te potečejo v krajšem času kot njihovi dokumenti. Otrok, ki potuje v tujino, potrebuje za prehod meje svoj potni list oziroma osebno izkaznico (če se v državo lahko potuje tudi z osebno izkaznico).Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice za otroka vloži njegov starš oziroma zakoniti  zastopnik. K vlogi za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice je treba predložiti v uničenje star dokument (če ga je otrok imel) in fotografijo otroka v velikosti 3,5 x 4,5 cm oziroma ustrezno potrdilo fotografa o izdelani e-fotografiji. Otrok, ki je starejši od 8 let in se praviloma že zna podpisati, mora biti zaradi preverjanja istovetnosti in zaradi podpisa navzoč ob vložitvi vloge. Ob izdaji potnega lista po dopolnjenem 12. letu starosti se otroku odvzame tudi dva prstna odtisa.


Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice lahko vložite na kateri koli upravni enoti in na vseh krajevnih uradih Upravne enote Škofja Loka.