Skoči do osrednje vsebine

Med 20. in 30. junijem 2019 morajo upravičenci oddati vloge za pridobitev podpore vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih, in sicer vloge, ki se nanašajo na druge pomoči

Vloge, ki se nanašajo na pomoč za sodelovanje na sejmih, so morali upravičenci oddati med 1. in 5. junijem 2019, vloge, ki se nanašajo na druge pomoči iz poglavja Podpora vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih pa morajo biti vložene med 20. in 30. junijem 2019.

Te pomoči so:

  • pomoč za promocijske dejavnosti na trgih Velike Britanije, Nemčije, Italije, Francije, Avstrije, Poljske, Belgije, Nizozemske in Hrvaške,
  • pomoč za svetovanje zaradi uvajanja vina na novem tržišču oz. svetovanje iz enologije,
  • pomoč za izobraževanje.

Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti, v zaprti pošiljki, opremljeni z osebnim imenom ali firmo in sedežem vlagatelja na naslov:

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

p.p. 189

1001 Ljubljana

Vlogo lahko oddajo tudi v elektronski obliki preko aplikacije e-kmetija (https://e-kmetija.gov.si/), vendar morajo biti elektronsko vnešene vloge izpisane iz aplikacije in s prilogami prav tako poslane po pošti najkasneje do 30. junija 2019.