Skoči do osrednje vsebine

Dnevi Državnega odvetništva Republike Slovenije

Reforma državnega odvetništva prinesla številne spremembe v načinu delovanja organa.

Na Otočcu so od 10. do 11. junija potekali drugi Dnevi državnega odvetništva Republike Slovenije, po tem ko je pred dvema letoma začel veljati nov Zakon o državnem odvetništvu.

Generalni državni odvetnik mag. Jurij Groznik je v uvodnem nagovoru izpostavil, da dve leti sicer ni dovolj dolga doba, da bi lahko povsem celovito ocenili, kaj je reforma, ki je konceptualno in vsebinsko posegla v delo državnega odvetništva, prinesla in kaj odvzela. Izrazil je prepričanje, da bomo znali oceniti, kaj bi v prihodnje kazalo spremeniti, ker se je izkazalo kot ovira pri učinkovitem delu. Ob tem je spomnil na nove pristojnosti in število subjektov, ki jih zastopa državno odvetništvo in jim pravno svetuje.

Zelo obsežne spremembe v obsegu in načinu dela državnega odvetništva so namreč prinesle določbe zakona o oblikovanju pravnega mnenja in zastopanja na zahtevo državnega organa in drugih subjektov, kot so javne agencije, javni skladi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, samoupravne lokalne skupnosti, javna podjetja ali gospodarske družbe, ki so v celoti v lasti države.

Državno odvetništvo sicer pozdravlja krepitev njegove svetovalne funkcije pri zaščiti premoženjskih in drugih interesov države pred sodišči, gre pa za strokovno izjemno zahtevno delo, saj zadeva različna pravna področja in različne vsebine, ki terjajo specifična znanja. Zaradi različnega tolmačenja zakona bodo nujne tudi njegove spremembe, saj državno odvetništvo, kot je poudaril generalni državni odvetnik, "ne more biti organ, ki bo denimo preverjal vsako pogodbo državnega organa posebej".

Statistika opravljenega dela v letu 2018 pa brez dvoma potrjuje, da je izdelava pravnih mnenj oziroma zahtev za pravno svetovanje povzročila izredno povečan obseg dela državnega odvetništva.

Dnevov državnega odvetništva so se med drugim udeležili predsednik Ustavnega sodišča RS dr. Rajko Knez, predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič, generalni državni tožilec Drago Šketa, državna sekretarka ministrstva za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan, predsednica odbora za pravosodje Državnega zbora RS Iva Dimic, prva namestnica glavnega državnega odvetnika Republike Hrvaške Zlata Hrvoj – Šipek, podpredsednica Odvetniške zbornice Slovenije Alenka Košorok Humar in župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.