Skoči do osrednje vsebine

5. Konferenca o zaščiti finančnih interesov EU, 7.6.2019, Ljubljana

Urad RS za nadzor proračuna je v petek, 7.6.2019, v Ljubljani organiziral 5. konferenco o zaščiti finančnih interesov EU, ki je bila namenjena odgovornim za upravljanje in nadzor nad sredstvi proračuna EU in odgovornim za poročanje o nepravilnostih s področja porabe EU sredstev.

Na konferenco so bili vabljeni tudi predstavniki Medresorske delovne skupine za sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF), predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Finančne uprave RS, Vrhovnega državnega tožilstva, Specializiranega državnega tožilstva, Policije - Uprave kriminalistične policije in Komisije za preprečevanje korupcije ter vodje notranjerevizijskih služb proračunskih uporabnikov.

Konferenca je bila organizirana kot prispevek k izboljšanju uspešnosti sistema nadzora nad sredstvi proračuna EU ter preprečevanja in odkrivanju nepravilnosti in sumov goljufij, zagotavljanju vračila nepravilno izplačanih sredstev v proračun in sankcioniranju kaznivih dejanj.

Na konferenci se je zvrstilo pet predavateljev, med katerih je bila tudi predstavnica Urada OLAF.

Vsebina konference je ponudila naslednje teme:

  • 'Trends in fraud affecting EU funds and new developments in EU ant-fraud policy',
  • predstavitev ugotovitev analize na področju obravnave goljufij na škodo proračuna EU s praktičnim primerom, 
  • podvrednotenje uvoznega blaga,
  • kaznivo dejanje goljufije na škodo EU med evropskim in nacionalnim pravom,
  • ustanovitev Evropskega javnega tožilstva (EPPO), njegov pomen in vloga Slovenije.

Udeleženci so med konferenco izkoristili možnost, da s predavatelji razpravljajo o predstavljenih temah in aktualni problematiki s področja zaščite finančnih interesov EU.