Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Strojin na zasedanju Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve v Luksemburgu

Državni sekretar Gregor Strojin se je 6. junija 2019 v Luksemburgu udeležil pravosodnega dela zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve.

Na civilnem področju je romunsko predsedstvo podalo poročilo o pogajanjih glede Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe, delegacije pa so opravile tudi orientacijsko razpravo glede Predloga uredbe o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah in glede Predloga uredbe o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah. Bistveni vidik obeh predlogov za revizijo je uvedba digitalizacije, ki bo prispevala k izboljšanju učinkovitosti in hitrosti sodnih postopkov ter tako vplivala na izboljšanje delovanja pravosodja v čezmejnih zadevah.

Na kazenskem področju je bila opravljena razprava glede prihodnosti EU kazenskega materialnega prava ter o prihodnosti dela na področju vzajemnega priznavanja v kazenskih zadevah. Romunsko predsedstvo je pripravilo oceno obstoječih instrumentov vzajemnega priznavanja na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, da bi se lahko ovrednotili dosedanji dosežki, ocenile pomanjkljivosti in vrzeli ter da bi se preučilo kako jih lahko naslovimo na učinkovit način.

Svet je na področju zunanje dimenzije področja pridobivanja e-dokazov sprejel 2 mandata za pogajanja, in sicer Sklep Sveta o odobritvi začetka pogajanj o sporazumu med EU in ZDA o čezmejnem dostopu do elektronskih dokazov za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah in Sklep Sveta o odobritvi sodelovanja v pogajanjih o Drugem dodatnem protokolu h Konvenciji Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti (CETS št. 185). Slednji bo posodobil pridobivanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah v smislu neposrednega sodelovanja internetnih ponudnikov s preiskovalnimi organi in organi pregona. Namen bodočega sporazuma med ZDA in EU pa bo nasloviti obstoječo kolizijo pravnih norm in vzpostaviti skupna pravila, ki bodo urejala vzpostavitev pravne podlage za pridobivanje e-dokazov.

Svet je sprejel Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o okvirih preventivnega prestrukturiranja, drugi priložnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti  in postopkov za odpust dolgov in potrdil besedilo prilog Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah.

1 / 2