Skoči do osrednje vsebine

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja upravičencem izdaja odločbe za kmetijsko-okoljska-podnebna plačila KOPOP

V teku je izdaja odločb za kmetijsko-okoljska-podnebna plačila KOPOP. 15 mio evrov je bilo upravičencem izplačanih že v maju, 15,5 mio evrov pa bo izplačanih v juniju.

Izdaja odločb za ostale ukrepe razvoja podeželja, za katere so vlagatelji oddali zahtevke v okviru zbirnih vlog 2018, je že zaključena: izdaja odločb za ukrep ekološko kmetovanje je bila zaključena v maju, izdaja odločb za ukrep dobrobit živali (govedo, drobnica, prašiči) v aprilu, izdaja odločb za plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami OMD pa v januarju 2019.