Skoči do osrednje vsebine

Za škodo zaradi požara ali strele ter ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo skupno 115.000 eur

Objava javnih razpisov za pridobitev finančne pomoči za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu in finančne pomoči ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019.

31. 5. 2019 sta bila v Uradnem listu RS objavljena dva javna razpisa, in sicer: za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019 (okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev do 15.000 evrov) in za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019 (okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 100.000 evrov).

Predmet podpore javnih razpisov je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletni strani MKGP.

Objave javnih razpisov...