Skoči do osrednje vsebine

Povabilo javnosti k podaji mnenj na osnutek delegirane Uredbe o pravilih za spremljanje, programe izkoreninjenja in status brez bolezni za določene bolezni s seznama in porajajoče se bolezni na podlagi Uredbe o zdravju živali (AHL)

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani Evropske komisije obveščena, da je od 5. junija dalje odprt postopek za zbiranje odzivov javnosti v zvezi z dokumentom: 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU)… /… z dne _._.____ o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status brez bolezni za določene bolezni s seznama in porajajoče se bolezni.

Zbiranje odzivov javnosti traja 4 tedne. Rok za oddajo pripomb je 3. julij 2019.

Dokumenti so dostopni na spletni strani Komisije, na tej povezavi, preko katere podate morebitne pripombe na osnutek dokumenta.