Skoči do osrednje vsebine

Počitnice in potovanja

Bliža se čas poletja, dopustov in s tem potovanja, obiski gora, bazenov, jezer, itd. Da bi tudi to poletje zaključili varno in z lepimi spomini, je treba pravočasno poskrbeti za vse potrebno.
Pri potovanjih se je potrebno vprašati, kam, s kom in kako. Če se odločite za počitnice preko turistične agencije, preverite ali ste prejeli vse potrebne informacije, kot jih opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov. Pred odločitvijo o potovanju v druge države je potrebno preveriti tudi morebitne potrebne potovalne dokumente (veljavnost potnega lista, vizumi,…), varnostne razmere v državi potovanja, kulturo, kategorizacijo nastanitvenih obratov ipd. Če potujete z agencijo, se na kraju samem v primeru težav obrnite na njihovega predstavnika.

Področje turističnih paketov z vidika pristojnosti Tržnega inšpektorata RS v Republiki Sloveniji urejata Zakon o varstvu potrošnikov in Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

Podrobneje spremembe glavnih značilnosti potovalnih storitev (kamor spada na primer tudi nastanitev) ureja 57.h člen. V primeru, da organizator potovanja ugotovi, da je pred začetkom turističnega paketa prisiljen bistveno spremeniti katero od glavnih značilnosti potovalnih storitev, lahko potrošnik v razumnem roku, ki ga določi organizator potovanja, privoli v predlagano spremembo ali odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, ne da bi moral plačati odstopnino. Če potrošnik v takem primeru odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, lahko sprejme nadomestni turistični paket, ki je po možnosti enakovredne ali višje kakovosti, če ga organizator potovanja ponuja. O predlaganih spremembah in pravicah potrošnika mora organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja na jasen, razumljiv in viden način na trajnem nosilcu podatkov obvestiti potrošnika. Če potrošnik odstopi od pogodbe in ne sprejme nadomestnega turističnega paketa, mu organizator brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe vrne vsa plačila.

V primeru, da potrošnik privoli v predlagano spremembo ali sprejme nadomestni turistični paket, je upravičen do ustreznega znižanja cene, če je posledica sprememb slabša kakovost ali nižji stroški turističnega paketa.

Ugotavljamo, da potrošniki pred sklenitvijo pogodbe ne preberejo splošnih pogojev turistične agencije. Prav tako se morate zavedati, da lokalne kategorije posameznih držav ni mogoče primerjati med seboj in da npr. 4 zvezdice za hotel v Sloveniji in za hotel v neki drugi državi niso primerljive. Reklamacijski zahtevki zato večkrat niso upravičeni, saj gre pri tovrstnih storitvah za subjektivno oceno potrošnika in ne za nepravilnost pri izvedbi turističnega paketa. Prav tako ugotavljamo, da potrošniki zaradi manjše nepravilnosti oziroma ker jim npr. ni všeč razgled ali pa notranja oprema sobe, želijo vračilo celotnega zneska paketa.

Če imate kakšne posebne želje, npr. glede dodatnega ležišča, velikosti in podobno, je prav, da o tem seznanite prodajalca, saj bo v nasprotnem primeru težko govoriti o morebitni stvarni napaki.

Pri reklamaciji roki niso več konkretno določeni, saj zakon govori o nepotrebnem odlašanju  na strani potrošnika in razumnem roku na strani organizatorja.

Potrošnikom predlagamo, da, preden se odločite za nakup pri posamezni turističnih agenciji, preverite ponudbo tudi pri drugih ponudnikih, prav tako je danes na voljo kar nekaj spletnih portalov, kjer potrošniki izmenjujejo mnenja in podajajo pripombe ter pohvale tako za posamezne hotele kot tudi samo lokacijo in ostalo ponudbo v posameznem kraju. Predvsem pa je dobro, da poznate navade in kulturo države, v katero potujete.