Skoči do osrednje vsebine

Nadgradnja železniškega postajališča Štore

Direkcija za infrastrukturo je v začetku junija pričela z nadgradnjo železniškega postajališča Štore, ki bo trajala predvidoma do konca leta 2019.

Nadgradnja postajališča bo zajemala gradnjo nove peronske infrastrukture, gradnjo podhoda z zavetiščem in dvigali, ukinitev nivojskega prehoda Štore v km 531+737 ter prilagoditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav. Tako peronska infrastruktura kot dostopne poti bodo prilagojene funkcionalno oviranim in invalidnim osebam.

Pogodba za izvedbo del v vrednosti 2.364.848,48 EUR z DDV je bila z izbranima izvajalcema SŽ–ŽGP, d.d. in Tegrad, d.o.o. podpisana 18.4.2019. Dela bodo zaključena predvidoma v decembru 2019.