Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za zdravje in SB Ptuj o gradnji Urgentnega centra Ptuj

Danes je na Ministrstvu za zdravje potekal sestanek v zvezi z izgradnjo Urgentnega centra Ptuj.

Sestanka so se poleg predstavnikov Ministrstva za zdravje udeležili predstavniki SB Ptuj in lokalnih skupnosti. Na sestanku so se dogovorili o gradnji Urgentnega centra Ptuj. Ministrstvo za zdravje bo zagotovilo dodatna manjkajoča sredstva v višini 1.7 mio eur v okviru proračuna 2020/2021.

Celotna vrednost investicije znaša okrog 5,1 mio eur. Od tega je do sedaj Ministrstvo za zdravje zagotovilo dobrih 2,5 mio eur, SB Ptuj nekaj več kot 0,23 mio eur, lokalna skupnost okrog 0,3 mio eur in gospodarstvo v obliki donacij nekaj več kot 0,32 mio eur.