Skoči do osrednje vsebine

Minister za zdravje na mednarodni konferenci HOPE Agora 2019

Ministrstvo za zdravje je častni pokrovitelj in soorganizator letošnje mednarodne konference HOPE Agora 2019, ki poteka od 2. do 4. junija v Ljubljani. Konferenco organizira Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije v sodelovanju z Evropsko zvezo bolnišnic ter drugih zdravstvenih organizacij, Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Osrednja tema letošnje konference je z dokazi podprto odločanje v zdravstvenem managementu.

1 / 3

Minister za zdravje Aleš Šabeder je v nagovoru izpostavil, da je zelo pomembno, da pogledamo dejstva, da se pogovarjamo, poslušamo stroko, ugotovimo kaj potrebujemo, kaj želimo in kakšne so naše vrednote. "Šele ko razumemo svoje odločitve, ko se zavedamo posledic, uspeh zdravstvene politike ne bo odvisen od enega ministra ali enega direktorja, ampak bo uspeh odvisen od vseh nas. Zdravstvo se ne sme deliti na vaše in naše, na leve in desne, v dobro vseh moramo to preseči in stopiti skupaj. In ko je tako, ko bo tako, bo največ pridobila družba, naši pacienti." Pri odločitvah moramo torej natančno pogledati podatke, poslušati moramo strokovnjake, znanost, prav tako interesne skupine, saj se lahko le na ta način – kar se da – izognemo odločitvam z nezaželenimi posledicami. Ob tem je dodal: "Ne moremo predvideti vseh posledic, veliko pa jih lahko, če smo pozorni na vse to."

Udeleženci konference – zdravstveni delavci in sodelavci, management zdravstvenih ustanov, raziskovalci in odločevalci v zdravstvu – razpravljajo o izzivih in priložnostih za krepitev uporabe dokazov pri odločanju v upravljanju zdravstvenega varstva ter o tem, kako bolje razumeti različne pristope pri odločanju v zdravstvenem varstvu, ki jih uporabljajo vodstveni delavci, raziskovalci in drugi deležniki. Poleg tega pa si bodo udeleženci izmenjali izkušenje pri odločanju na podlagi dokazov, ki ga izvajajo zdravstvene organizacije v evropskih državah.

Uradna spletna stran konference.