Skoči do osrednje vsebine

Klic za Evropski meroslovni program za inovacije in raziskave (EMPIR) 2019

Klic za Evropski meroslovni program za inovacije in raziskave (EMPIR) 2019
Evropski meroslovni program za inovacije in raziskave (EMPIR) je namenjen skupnim evropskim raziskavam na področju merjenj in ga financira Evropska komisija v skupnem obsegu 300 M€. Program pod vodstvom EMPIR odbora koordinira Evropsko združenje nacionalnih meroslovnih inštitutov (EURAMET).

Evropski meroslovni program za inovacije in raziskave (EMPIR) je namenjen skupnim evropskim raziskavam na področju merjenj in ga financira Evropska komisija v skupnem obsegu 300 M€. Program pod vodstvom EMPIR odbora koordinira Evropsko združenje nacionalnih meroslovnih inštitutov (EURAMET).

Razpisi za projekte se objavljajo letno v obdobju 2014 - 2020. V projektih primarno sodelujejo interni partnerji: nacionalni meroslovni inštituti in njihovi imenovani inštituti (v Sloveniji so to nosilci nacionalnih etalonov - NNE). 30 % sredstev pa je namenjenih tudi zunanjim partnerjem: evropske raziskovalne institucije in raziskovalce, ki so na projektu financirani 100 % za svoje delo + 25 % za režijske stroške.


Glavne teme EMPIR projektov so energija, industrija, zdravje, okolje, SI enote ter fundamentalne raziskave. Poleg naštetega se manjši projekti razpisujejo za razvoj normativnih standardov, gradnjo zmogljivosti in prenos izsledkov raziskav. Posamezni projekt se financira do skupno 2.1 M€, v njem pa morajo sodelovati vsaj trije interni partnerji in v ustreznem obsegu tudi zunanji partnerji. V Sloveniji sodelovanje v EMPIR projektih koordinira Urad RS za meroslovje.

Klic za projekte EMPIR 2019 je odprt od 13. junija 2019 do 30. septembra 2019 in je objavljen na MSU spletni strani. Letošnje glavne teme in ključni poudarki razpisa so energija in okolje.

Kontaktna oseba za dodatne informacije je na Uradu RS za meroslovje dr. Radu Lapuhu, E: rado.lapuh@gov.si ali T: 01 244 2724.