Skoči do osrednje vsebine

Aktivno in zavzeto za večjo prometno varnost

Vsi udeleženci prometa se moramo zavedati, da smo za varnost na cestah odgovorni predvsem sami.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se je v Državnem svetu udeležila strokovnega posveta o izboljšanju varnosti v cestnem prometu.

Posvet je ob začetku šestdnevne nacionalne preventivne akcije, katere namen je jasno sporočiti, da alkohol ne sodi v promet, pripravila Agencija za varnost prometa.

Ministrica Bratušek je v svojem nagovoru najprej poudarila dobro sodelovanje ministrstva z Agencijo za varnost prometa in pohvalila do sedaj opravljeno delo agencije.

»S promocijskimi akcijami po vsej Sloveniji ste dosegli pomembne premike v miselnosti ljudi. O tem veliko povedo dejanja mladih, ki se ob odhodih na zabave dogovorijo, kdo bo dežurni voznik oziroma voznica in ta potem tudi ne popije niti kapljice. To je pravilen pristop in daje upanje, da bo hudih nesreč zaradi opitosti manj tudi v prihodnosti. Ne smemo pa pri ukrepih za varnost prometa popustiti; zgledno ravnanje se še posebej pričakuje od državnih funkcionarjev, ki delujemo na področju prometa in prometne varnosti.«

Ministrstvo sicer za varnost prometa skrbi s pripravo dobre zakonodaje in z graditvijo in vzdrževanjem prometne infrastrukture. »Vsaj tako pomembno za varnost v prometu pa je, da se vsi zavedamo naše lastne odgovornosti in tudi odgovorno ravnamo. Tudi po najslabših cestah se namreč lahko peljemo varno in po najboljših cestah nevarno,« je poudarila Alenka Bratušek.

Dotaknila se je tudi številk, ki so še lani kazale na pomemben preboj Slovenije pri zmanjševanju smrtnih žrtev prometnih nesreč na naših cestah, ko je bilo število smrtnih žrtev prvič od leta 1954 nižje od 100. Letos pa kaže slabše, kar je opomin, da je treba z intenzivnim delom na področju zviševanja varnosti v prometu nadaljevati, je poudarila ministrica.

Tudi na ministrstvu za infrastrukturo, ki je pristojno tudi za promet, smo sprejeli kar nekaj ukrepov za izboljšanje varnosti, obetajo se tudi novi.

Že ko nadobudni vozniki prvič sedejo za volan, mora biti znanje, ki ga prejmejo in dokažejo, na nivoju. Zato smo povečali vlogo strokovnih vodij šol vožnje, zaostrili nadzor nad delom teh šol in poenotili raven zahtevnosti teoretičnega dela vozniškega izpita.

Poskrbeli smo za večjo varnost motoristov začetnikov, ki se morajo ob pridobitvi vozniškega izpita dodatno praktično usposabljati. Nošenje varnostne čelade pa je obvezno tudi za voznike mopedov in mladoletne kolesarje.

Ko že govorimo o motorjih, moramo omeniti tudi ukrep, ki je v javnosti zelo odmeval, registracijo in tehnične preglede za mopede. Tudi to je bil ukrep, s katerim smo na ministrstvu dosegli višjo varnost, neposredno in posredno: poleg tehnične brezhibnosti mopedov smo zagotovili tudi nadzor nad lastništvom teh vozil in s tem lažjo identifikacijo kršiteljev cestnoprometnih predpisov. Ko nekdo ve, da zaradi prekrška lahko odgovarja, pa je to spodbuda, da deluje po pravilih.

Spoštovanje pravil bomo poskušali odpraviti tudi s spremembo zakonodaje, ki bo omogočila hitrejše in učinkovitejše vodenje prekrškovnih postopkov v primerih, ko so prekrški ugotovljeni z avtomatskimi merilnimi napravami. Tako vozniki ne bodo več mogli računati na to, da se bodo na koncu globi lahko izognili.

Nevarni vozniki bodo po novem tudi zares odstranjeni iz prometa, saj nameravamo odpraviti zakonske izjeme, ki policistom dovoljujejo, da nevarnih voznikov ne pridržijo. Za zagotavljanje višje varnosti pa načrtujemo še več zaostritev nekaterih predpisov.

Zagotovo bomo upoštevali tudi predlog Agencije za varnost prometa pri kaznovanju uporabe mobilnega telefona med vožnjo in predlagali dvig globe za te primere. Proučujemo strokovno utemeljenost morebitnega znižanja dovoljene stopnje alkohola v krvi med vožnjo.

Poleg sprejemanja zakonodaje smo zagotovili tudi dodatna finančna sredstva za gradnjo in vzdrževanje državnih cest in jih bomo v približno petih letih spravili v primerno stanje. Cestna infrastruktura se bolj temeljito preverja, d konca leta bodo odstranjene vse cestninske postaje na omrežju avtocest in hitrih cest.

»Posodabljamo pa tudi železnice, gradimo pomembne povezave, kot so 3. razvojna os in obvoznice, uvedli smo tudi že enotno vozovnico za javni potniški promet, kar bo vse pripomoglo povečanju varnosti na naših cestah,« je povedala ministrica Alenka Bratušek.

»Država torej za varnost v prometu aktivno in zavzeto skrbi,« je zaključila in vsem zaželela varno vožnjo.

Iskalnik