Skoči do osrednje vsebine

Sloveniji več kot 2 mio EUR od prodaje diplomatskega predstavništva nekdanje SFRJ v Tokiu

Države naslednice nekdanje SFRJ so v Tokiu skupaj prodale zgradbo v kateri je bilo veleposlaništvo in rezidenca nekdanje SFRJ in zanjo iztržile preko 15 mio EUR. Sloveniji v skladu s Prilogo B Sporazuma o nasledstvu pripada 14 % kupnine, to je 2,1 mio EUR.

Prodaja nepremičnine v Tokiu je velik uspeh držav naslednic, ki so po prodaji rezidence nekdanje SFRJ v New Yorku maja lani, skupaj prodale že drugo nepremičnino. 

Postopek skupne prodaje je bil dolgotrajen in zapleten, potrebno je bilo veliko usklajevanj med državami, nepremičninsko agencijo in odvetniki, pred prodajo pa je bilo potrebno pridobiti tudi soglasje Ministrstva za zunanje zadeve Japonske. 

Po razpadu skupne države je zgradbo, ki je bila zgrajena leta 1965, za svoje diplomatsko predstavništvo uporabljala Republika Srbija. V prvem in drugem nadstropju so poslovni prostori, v drugem nadstropju je tudi eno stanovanje za zaposlene. V tretjem nadstropju je rezidenca, velika 300 m2. Objekt je bil nazadnje prenovljen predno so začeli veljati novi protipotresni standardi leta 1981 in je zato potreben rušenja. 

Države skupaj prodajajo tudi diplomatske nepremičnine nekdanje SFRJ v Bonnu, Bernu in New Yorku (Misija nekdanje SFRJ). Postopki so v teku, države so že dobile nekaj ponudb, ki pa jih še pregledujejo. 

Ocenjujemo, da proces sukcesije na področju delitve diplomatskega premoženja v zadnjih treh letih napreduje zelo dobro. Slovenija je v postopkih zelo angažirana, saj je pobudnica aktivnosti in intenziviranja procesa. V tem času je Slovenija prevzela še šest nepremičnin nekdanje SFRJ  (po dve v Braziliji in Tanzaniji, po eno v Maliju in Maroku) in od skupnih prodaj nepremičnin v New Yorku in Tokiu skupaj dobila več kot 3 mio EUR. Od prodaje nepremičnine v Milanu, ki jo je pridobila iz naslova nasledstva, je Slovenija v letu 2017 prejela 4,87 milijona EUR kupnine. V skladu z Zakonom o zunanjih zadevah so pridobljena sredstva namenska sredstva ministrstva.