Skoči do osrednje vsebine

Novi e-naslovi območnih enot inšpektorata

V inšpektoratu smo nekoliko spremenili svojo organizacijo in razdelili območni enoti Ljubljana - Kranj in Murska Sobota - Maribor.

Od 15. 5. 2019 ima Inšpektorat RS za delo 7 območnih enot s pripadajočimi pisarnami, pri čemer imajo nove območne enote tudi nove elektronske naslove, in sicer:

  • Območna enota Ljubljana - e-naslov: ljubljana.irsd@gov.si,
  • Območna enota Kranj - e-naslov: kranj.irsd@gov.si,
  • Območna enota Maribor - e-naslov: maribor.irsd@gov.si,
  • Območna enota Murska Sobota - e-naslov: murskasobota.irsd@gov.si.

Naslovi drugih - nespremenjenih območnih enot - ostajajo enaki. Vsi kontaktni podatki območni enot so na voljo na naslovu: http://www.id.gov.si/si/o_inspektoratu/organizacija_irsd/oe/.

Za prijavo kršitev je pristojna območna enota Inšpektorata RS za delo glede na sedež delodajalca.

Inšpektorat zagotavlja uradne ure na območnih enotah, in sicer vsak ponedeljek in sredo med 9. in 11. uro.