Skoči do osrednje vsebine

Srečanje delovne skupine za upravljanje voda v okviru Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR RBM EG)

V četrtek in petek (16. in 17.5.) je bilo v Ljubljani srečanje ekspertne delovne skupine za upravljanje voda, ki deluje v okviru Mednarodne komisije za varstvo reke Donave.
1 / 3

Udeležence delovnega sestanka je uvodoma pozdravil dr. Mitja Bricelj, predsednik slovenske delegacije v okviru Mednarodne komisije za varstvo reke Donave, ki je uvodnem nagovoru poudaril predvsem dosežke Slovenije v mednarodnih povodjih. Obravnavane so bile številne aktualne teme s področja upravljanja voda, med njimi predvsem priprava novega Donavskega načrta upravljanja voda, pa tudi teme, kot so hidroenergetska raba v Podonavju, plovba in varstvo okolja, varstvo jesetra v Podonavju, priprava vodne bilance Donave in aktivnosti v okviru EU strategije za Donavsko regijo. Predstavljena je bila tudi dejavnost mednarodne delovne skupine za hidromorfologijo, katere vodenje je v letošnjem letu prevzela predstavnica Direkcije RS za vode, Petra Repnik Mah. Predmet srečanja so bile tudi aktivnosti mednarodne delovne skupine za ekonomijo in dejavnosti mednarodnih komisij na porečjih Save, Tise in Pruta ter izvajanje mednarodnih projektov Danube Floodplain in Danube Sediment, v katera je kot projektni partner in opazovalec vključena tudi Direkcija RS za vode.