Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni mesec krepitve zavedanja o notranji reviziji obeležili z delavnico »Notranjerevizijski pregled upravljanja uporabniških dostopov« .

V mesecu maju, ki ga je mednarodni Inštitut notranjih revizorjev (IIA) proglasil za mednarodni mesec krepitve zavedanja o notranji reviziji, smo na Uradu za nadzor proračuna organizirali delavnico z zelo aktualno in zanimivo temo »Notranjerevizijski pregled upravljanja uporabniških dostopov«.

1 / 3

Delavnica je bila namenjena vodjem notranjerevizijskih služb proračunskih uporabnikov, izvedena pa je bila v prostorih UNP za dve skupini slušateljev, prva 7. 5. 2019, druga pa 16. 5. 2019. 

Pri izvedbi delavnice smo sodelovali z Računskim sodiščem RS, ki je v okviru zasledovanja strateškega cilja svetovanja uporabnikom javnih sredstev z namenom posredovanja primerov dobre prakse omogočilo, da je mag. Maja Hmelak, preizkušena revizorka informacijskih sistemov svoje bogato teoretično in praktično znanje ter izkušnje delila s slušatelji.

Delavnica je bila izjemno zanimiva in poučna, obogatena s številnimi primeri iz prakse. Sklepna ugotovitev delavnice je bila, da je upravljanje z uporabniškimi dostopi pomemben segment notranjega revidiranja, ki za notranje revizorje predstavlja velik izziv. Področje je povezano s številnimi tveganji, ki niso le tehnične narave, pač pa so povezana z organizacijo poslovanja, zato lahko omenjeno področje v pregled vključi tudi notranji revizor, ki nima posebnih znanj s področja informacijskih tehnologij. 

Slušateljem se zahvaljujemo za udeležbo in sodelovanje na delavnici, predavateljici mag. Maji Hmelak pa za njen prispevek k širjenju znanja in s tem tudi h krepitvi vloge notranjih revizorjev proračunskih uporabnikov.